Metla Hanke 3420

Suojelualueet ja maaseudun elinvoimaisuus

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005-2009   Asiasanat: luonnon virkistyskäyttö, luonnonsuojelualueet, luontomatkailu, maaseudun kehitys, yrittäjyys
Tutkimusohjelma: Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Tavoitteet

Suojelualueiden matkailu- ja virkistyskäyttöön liittyvien palveluelinkeinojen kehittämistä tarjotaan korvaavaksi elinkeinomahdollisuudeksi maaseudun väestölle luonnonsuojeluun suunnattavien alueiden poistuessa alkutuotannosta. Yhteiskunnan kannalta on olennaista tietää, mitkä tekijät tekevät suojelualueista vetovoimaisia ja ohjaavat virkistyskäyttäjien ja matkailijoiden valintoja ja miten kävijöiden mielenkiinto suojelualueita ja maaseutuympäristöä kohtaan voidaan kääntää maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitoon ja parantamiseen. Keskeistä on myös se, miten maaseudun yrittäjät ja muut toimijat kykenevät tuotteistamaan maaseudun kulttuurin, maisemien ja sosiaalisen ympäristön vetovoiman ja arvot niin, että suojelualueille tulevat kävijät ohjautuvat ympäröivän maaseudun yritysten asiakkaiksi ja vuorovaikutukseen maaseudun asukkaiden kanssa. Tämän tutkimuksen neljässä osa hankkeessa:
  1. tyypitellään suojelualueita seutukuntineen matkailupalvelurakenteen kehittyneisyyden perusteella
  2. tutkitaan erityyppisten suojelualueiden kävijöitä, heidän odotuksiaan ja kokemuksiaan
  3. tutkitaan suojelualueiden tarjoamia elinkeinomahdollisuuksia niitä ympäröivien alueiden näkökulmasta
  4. luodaan synteesi niistä edellytyksistä ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät suojelualueisiin maaseudun elinkeinotoiminnan ja sosiaalikulttuurisen elinvoimaisuuden generaattorina.


Tulokset

Suojelualueiden vetovoimatekijöistä eli sijainnista, ympäristökuntien ominaisuuksista (matkailupalvelurakenne ym. muuttujia), luonnon ominaisuuksista ja suojelualueen rakennetuista palvelurakenteista kerättiin tietoja 38 kansallispuistosta. Tiedonkeruussa käytettiin hyväksi jo olemassa olevia Metsähallituksen kävijätutkimusaineistoja ja tietokantoja sekä kuntatilastoja. Aineiston hankinnassa jouduttiin rajautumaan kansallispuistoihin, sillä vain niistä oli saatavissa tarvittavat tiedot. Kansallispuistoja luokiteltiin vetovoimatekijöitä kuvaavien muuttujien avulla. Tulosten perusteella valittiin neljä kansallispuistoa tapaustutkimusten kohteiksi: Kolin, Repoveden, Seitseminen ja Leivonmäen kansallispuistot.

Hankkeen vetäjä: Selby, Ashley

Muut tutkijat: Elovirta, Pertti (2005), Petäjistö, Leena, VA (2005-09), Sievänen, Tuija, VA (2005-09)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2012
Palaute