Metla Hanke 3418

Kustannustehokas metsän ennallistaminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005-2009   Asiasanat: metsän ennallistaminen, muutoskustannukset, oppiminen, yksikkökustannukset
Tutkimusohjelma: Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yksikkökustannusten muodostumista ennallistamisen työlajeissa sekä konstruoida yksikkökustannuksille ennuste oloissa, joissa ennallistaminen toteutetaan markkinahinnoiteltuna työurakkana.

Kolin ennallistamishankkeessa kerättävään havaintoaineistoon perustuen konstruoidaan tutkimustehtävä jossa:

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää oppimisen (learning-by-doing) avulla saatavia kustannussäästöjä ennallistamisen työlajeissa sekä työntekijöiden vaihtumisen kustannuksia (transaction costs), joita syntyy vapaaehtoistyönä/subventoituna toteutettujen hankkeiden perehdyttämis- ja koulutuskustannuksista sekä työn oppimisvaiheen aiheuttamista lisätyömenekeistä.

Tutkimuksen avulla pyritään arvioimaan sitä, millä toimintatavoilla ennallistamiselle asetettuihin tavoitteisiin voidaan päästä kustannustehokkaimmalla tavalla. Tutkimus voi hyödyttää sekä politiikan valmistelutyötä että hankkeiden kilpailuttamista. Lisäksi voidaan arvioida vapaaehtoistyön sekä subventoitujen työllisyysratkaisujen merkitystä ennallistamisen kustannustehokkuuden kannalta.

Hankkeen vetäjä: Ollonqvist, Pekka

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, VA (2005-09), Heikkinen, Annamari, VA (2006,2008-09), Uotila, Esa, VA (2005-07,2009)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2012
Palaute