Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metsien suojelun vaikutukset Suomen metsäsektoriin
muuttuvassa toimintaympäristössä

Sivukartta | Haku

Tavoitteet

Suomen metsäteollisuuteen ja puumarkkinoihin kohdistuu useita samanaikaisia toimintaympäristön muutostekijöitä, kuten tarve lisätä metsien suojelua Etelä-Suomessa, ilmastopoliittiset päätökset, kilpailevan metsäteollisuustuotannon lisääntyminen mm. Venäjällä ja Baltiassa, muutokset puun tuonnissa, sekä energiapuun kysynnän kasvu. Näitä tekijöitä on perinteisesti tutkittu omina aiheinaan erillään toisistaan.

Hankkeen tavoitteena on analysoida metsien biodiversiteetin suojelun taloudellisia vaikutuksia metsäsektorille sekä vaikutusten metsäkeskuksittaista ja toimijaryhmittäistä jakautumista, siten että analyysissä huomioidaan kokonaisvaltaisesti myös muut samanaikaisesti käynnissä olevat toimintaympäristön muutokset. Vaikutusanalyysissä tarkasteltavia muuttujia ovat mm. metsäteollisuuden tuotanto, vienti ja ulkomaankauppa, raakapuun hinnat, hakkuumäärät ja kantorahatulot, metsäsektorin työllisyys sekä panosten kulkuvirrat metsäkeskuksesta toiselle. Myös muutosten kerrannaisvaikutuksia muille sektoreille tarkastellaan. Lisäksi hanke tuottaa tietoa metsien suojelun vuorovaikutuksesta muihin metsä- ja ympäristöpoliittisiin tavoitteisiin, mm. ilmastopolitiikkaan.

Hanke kehittää ja soveltaa uusia menetelmiä metsien suojelun analyysiin ja suojelun taloudellisesti optimaaliseen kohdentamiseen sekä kehittää metsäsektorimallien yleistä metodologiaa. Hankkeen tuottamia numeerisia ja empiirisiä malleja voidaan joustavasti käyttää myös muihin Metlan tutkimustarpeisiin hankkeen päätyttyä.

Tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi metsä- ja ympäristöpoliittisessa päätöksenteossa sekä kansallisen metsäohjelman valmistelussa. Hanke tuottaa metsäsektorin sidosryhmille tietoa metsien suojelun vaikutuksista muiden keskeisten toimintaympäristön muutostekijöiden ristipaineessa.

Tulokset


> Vähentäessään puun tarjontaa metsäluonnon suojelu vaikuttaa talouteen välillisesti

> Monimuotoisuuden turvaaminen vanhoissa metsissä supistaa sahateollisuuden tuotantoa

> METSO-ohjelman välilliset vaikutukset kansantalouteen jäävät pieniksi

> Suojelun suhteelliset vaikutukset eivät herkkiä metsäteollisuustuotteiden markkinakehitykselle

> Alueellinen keskittäminen voi pienentää suojelun kokonaiskustannuksia mutta lisätä paikallista kustannustaakkaa

 

Hankkeen vetäjä: Kallio, Maarit
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 5325434
Sähköpostiosoite: maarit.kallio @ metla.fi

Muut tutkijat: Ahtikoski, Anssi, RO (2005), Englert, Daisy (2005), Horne, Paula (2005-06), Hänninen, Riitta, VA (2005-09), Mutanen, Antti, JO (2005), Pohjola, Johanna (2007), Salminen, Olli, VA (2009), Vainikainen, Nina, VA (2006)

Kesto: 2005-2009

Asiasanat: metsien suojelu , metsäteollisuus, metsäteollisuustuotteiden markkinat, raakapuumarkkinat
Tutkimusohjelma: Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset

  Päivitetty: 16.05.2011/KBym | Copyright Metla | Palaute