Metla Hanke 3414

Metsäsektorin suhdannekatsaus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005-2008   Asiasanat: ennustaminen, metsäsektori, metsäteollisuustuotteet, raakapuu, suhdannevaihtelut, työvoima, yksityis-metsätalous
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Tavoitteet

Hanke tuottaa vuosittain loka-marraskuun vaihteessa Metsäsektorin suhdannekatsauksen ja marraskuun lopulla Finnish Forest Sector Economic Outlookin. Katsauksessa kuvataan ja analysoidaan metsäteollisuuden ja metsätalouden suhdannekehitystä ja esitetään ennusteet mm. Suomen metsäteollisuustuotteiden vientimäärille ja -hinnoille, raakapuun hakkuille ja hinnoille, työvoiman kehitykselle sekä yksityismetsätalouden investoinneille. Lisäksi suhdannekatsauksessa on lyhyitä artikkeleita ajankohtaisista kysymyksistä. Hankkeen tutkijat kirjoittavat markkinakatsauksia Metsäntutkimus-lehteen.

Hankkeen vetäjä: Sevola, Yrjö
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5486
Sähköpostiosoite: yrjo.sevola@metla.fi

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, VA (2005-08), Enroth, Raija-Riitta, VA (2007), Hänninen, Riitta, VA (2005-08), Kallio, Maarit, VA (2005-06), Leppänen, Jussi, VA (2007-08), Lähtinen, Katja, JO (2005-06), Mutanen, Antti, JO (2007-08), Ollonqvist, Pekka, JO (2008), Penttinen, Markku, VA (2007), Toppinen, Anne (2005-06), Uotila, Esa, VA (2005-08), Valtonen, Kari, VA (2005,2008), Viitanen, Jari, JO (2005-08)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute