Metla Hanke 3413

Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005-2025   Asiasanat: Jalostusohjelma, Jälkeläistestaus, Metsänjalostus
Tutkimushankeryhmä: Metsänjalostus

Tavoitteet

Hanke toteuttaa valtakunnallisia metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmia yhteiskunnallisena palvelutehtävänä. Ohjelmien tarkoituksena on varmistaa, että metsänviljelyyn on koko maan alueelle saatavilla perinnölliseltä tasoltaan korkealaatuista ja jatkuvasti paranevaa, erilaisille kasvupaikoille hyvin sopeutunutta metsänviljelyaineistoa. Jalostuksella pyritään erityisesti turvaamaan tulevaisuuden metsänviljelyaineistojen geneettinen joustavuus ja sopeutuminen käynnissä olevaan ilmastonmuutokseen. Tämän lisäksi jalostus tähtää maan eteläosissa korkealaatuisen runkopuun tuotoksen lisäämiseen. Pohjois-Suomessa tärkein erityistavoite on ilmastonkestävyys, mikä näissä olosuhteissa takaa myös sekä hyvän puuntuotoksen että runkopuun korkean laadun. Siemenviljelyn ohjauksen osalta tavoitteena on turvata Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien siemenviljelysten hyvä siemensato, siemenen korkea geneettinen ja fysiologinen laatu, lajinsisäinen monimuotoisuus sekä siemenen sopivuus kohdealueelleen. Tavoitteena on myös viljelysten siementuotantoiän pidentäminen, siementuotannon ja kannattavuuden parantaminen sekä siemenen tuottaminen pohjoisessa alueille, joille ei aiemmin ole ollut käytettävissä jalostettua siemenviljelyssiementä.

Tulokset

Hankkeen tähänastiset tulokset perustuvat pitkän aikavälin metsänjalostusohjelmaan "Metsänjalostus 2050", jonka toteuttaminen aloitettiin vuonna 2004. Hanke on vastannut myös kymmenien uusien MMM:n siemenviljelysohjelman mukaisten valiosiemenviljelysten perustamissuunnittelusta ja toimijoiden ohjauksesta sekä vanhojen siemenviljelysten geneettisten harvennussuunnitelmien laadinnasta.

Pääpuulajien jalostuksen painopiste on siirtynyt viime vuosina 2. polven jalostusaineistojen kehittämiseen. Pohjois-Suomen osalta 1. polven aineistojen testaus tulee päättymään 2010-luvun alussa. Hankkeen pitemmän aikavälin tavoitteena alustavasti testattujen ja testattujen aineistojen kehittäminen 2. polven siemenviljelyksiä varten.

Jalostusvalinnan tuloksena nykyiset 1. polven siemenviljelykset tuottavat metsänviljelyyn siementä, jonka tilavuuskasvun parannus maatiaissiemeneen verrattuna on kenttäkokeista saatujen tulosten perusteella noin 15–25 % puulajista riippuen, ja jonka tekninen laatu on myös maatiaissiementä parempi.

Hankkeen vetäjä: Haapanen, Matti
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2521
Sähköpostiosoite: matti.haapanen@luke.fi

Muut tutkijat: Antola, Jukka, VA (2005-15), Beuker, Egbert, PU (2007-15), Hagqvist, Risto, HA (2005-15), Hahl, Juhani (2005-08), Lepistö, Martti (2005), Mikola, Jouni (2005-09), Napola, Jaakko, HA (2005-15), Napola, Marja-Leena, HA (2005-15), Niemi, Karoliina (2009-10), Ruotsalainen, Seppo, PU (2005-15), Vakkari, Pekka, VA (2005), Valkonen, Liisa (2011)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute