Metla Hanke 3410

Hirvieläinten yhteiskunnallinen tavoitetaso ja vaikutukset metsätalouteen, monimuotoisuuteen ja metsäekosysteemien hoitoon -esitutkimus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005   Asiasanat: ekologinen kantokyky, elinpiirit, hirvieläimet, hyödyt, kustannukset, maaseudun elinvoimaisuus, metsänomistajat

Tavoitteet

Hanke on esitutkimus, jossa pääpaino on jo olemassa olevien tutkimusaineistojen jatkohyödyntämisessä varsinaisessa tutkimushankkeessa ja niiden integrointi muihin meneillään oleviin tutkimushankkeisiin. Tutkimuksessa keskitytään toisaalta siihen, missä olosuhteissa ja missä laajuudessa hirvieläimet ovat vahingollisia metsätaloudelle ja aiheuttavat haittaa metsien monimuotoisuudelle ja metsäekosysteemeille. Tavoitteena on vähentää lähinnä taimikkotuhoja ottamalla huomioon aluesuunnittelun tiedot, hirvikannan koko ja olemassa olevat ravintovarat. Toisaalta metsien monikäytön kannalta hirvieläimet tarjoavat runsaasti virkistysmahdollisuuksia. Tutkimuksessa keskitytäänkin hirvieläimiin myös sekä hyöty- että haittaeläimenä eri intressiryhmien näkökulmasta. Maaseudun elinvoimaisuuden ja elinkeinotoimintojen kannalta metsästysmahdollisuuksien hyväksikäyttöä ei ole myöskään syytä unohtaa. Tavoiteltava hirvieläinten tiheys onkin löydettävä ekologisten, metsätaloudellisten ja eri intressiryhmien erillisten tavoitteiden kompromissina.

Hankkeen vetäjä: Aarnio, Jukka

Muut tutkijat: Heikkilä, Risto, VA (2005), Horne, Paula, VA (2005), Nikula, Ari, RO (2005), Petäjistö, Leena, VA (2005), Selby, Ashley, VA (2005)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute