Metla Hanke 3409

Puuston ja ilmaston merkitys ojitettujen suometsiköiden vesitaseessa -esitutkimus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005   Asiasanat: Hydrologia, haihdunta, ilmasto, kunnostusojitus, latvuspidäntä, pohjavesi, sadanta

Tavoitteet

Esitutkimushankkeessa valmistellaan viisivuotista tutkimushanketta, jossa selvitetään ilmaston alueellisen vaihtelun sekä puuston latvuspidännän ja haihdunnan merkitystä suometsien vesitaseessa. Puuston ja ilmaston merkityksen tunteminen on tarpeen arvioitaessa suometsien kunnostusojitustarvetta ja kehitettäessä suometsien kasvatusohjeita. Vuoden 2005 aikana etsitään Metlan ulkopuoliset yhteistyökumppanit. Suunnitellaan yhteistyössä kokeissa tarvittavat koejärjestelyt, määritellään ekologiset mittaukset ja seurattavat ilmastotunnukset sekä mittauksiin tarvittava laitteisto. Etsitään koekentiksi sopivia ojitusalueita eri puolilta maata edustamaan ilmaston ja puuston alueellista vaihtelua. Vuonna 2005 laaditaan hankesuunnitelma esitettäväksi vuoden 2006 toiminnansuunnittelun yhteydessä. Aihepiiriin keskeisesti liittyvä tutkimushankehakemus haihdunnan ja latvuspidännän merkityksestä rämemänniköissä on jätetty Suomen Akatemialle 14.5.2004.

Hankkeen vetäjä: Hökkä, Hannu
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4528
Sähköpostiosoite: hannu.hokka@metla.fi

Muut tutkijat: Mikkola, Kari, RO (2005)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute