Metla Hanke 3406

Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden metsätietopalvelu

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005-2006   Asiasanat: Venäjä, kansainvälinen metsätalous, kestävä metsätalous, puun tuonti, siirtymätalousmaat
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsien yhteiskunnallinen merkitys

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään ja ylläpidetään Idän Metsätieto-hankkeessa luotua Venäjän metsätalouden internet-tietopalvelua (www.idanmetsatieto.info). Palvelua päivitetään viikottain Venäjän metsätalouteen liittyvien uutisten osalta erityisesti venäläisiin lähteisiin perustuen. Uutta sisältöä luodaan seuraamalla Venäjän metsäsektorin toimintaa ja kehitystä sekä venäläistä metsätutkimusta. Tietopalvelua laajennetaan koskemaan myös Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsätaloutta. Kohdemaita ovat EU:n uudet jäsenmaat ja ehdokasmaat sekä muut metsävaroiltaan merkittävät siirtymätalousmaat. Palvelun laajentaminen aloitetaan Itämeren alueen maista. Palvelu toimii myös tärkeänä levittämiskanavana muissa Venäjän sekä Keski- ja Itä-Euroopan metsätalouden tutkimus- ja kehityshankkeissa saavutetuille tuloksille.

Tulokset

Vuosina 2005 – 2006 Venäjän metsätalouden internetpalvelua päivitettiin useita kertoja viikossa keskeisimpien aihepiirien ollessa Venäjän metsäpolitiikan muutokset, metsätalous ja metsäteollisuuden kehitys. Palveluun tuotettiin 348 uutista, 47 sivua muita ajankohtaisaineistoja ja siihen lisättiin 18 julkaisua. Palveluun koottiin Luoteis-Venäjän metsäalan yritysten sähköinen hakemisto, jossa oli vuoden 2006 lopussa 220 yrityksen tiedot. Internetpalvelussa oli kahden vuoden aikana 95 000 käyntikertaa, keskimäärin 150 kävijää päivässä. Tietopalvelun laajentaminen toteutetaan MetInfon palveluna Metlan www-sivuille. Palvelulle määriteltiin rakenne ja tavoiteltava sisältö. Uusia aineistoja kerättiin Baltian maiden metsäsektoreista.

Hankkeen vetäjä: Karvinen, Sari
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3256
Sähköpostiosoite: sari.karvinen@metla.fi

Muut tutkijat: Ilavsky, Jan, JO (2005), Karjalainen, Timo, JO (2005-06), Välkky, Elina, JO (2006)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute