Metla Hanke 3403

Puunkorjuuteknologia ja puunhankinta Suomessa ja EU:ssa -esitutkimus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005   Asiasanat: logistiikka, metsäteknologia, puunhankinta, puunkorjuu, simulointi

Tavoitteet

Hankkeen kokonaistavoitteena on analysoida muuttuvien puunhankinnan toimintaympäristön ja käytäntöjen vaikutuksia metsäoperaatioiden organisointiin, logistiikkaan ja talouteen sekä puunhankintayritysten että metsäkoneyrityksen näkökulmista Suomessa ja EU:n jäsenmaissa.

Osahankkeessa 1 selvitetään puunhankinnan uusien organisointimallien (mm. alueyrittäjyys) vaikutukset puutavaran hankinnan teknologisiin ja logistisiin ratkaisuihin sekä kustannuksiin. Lisäksi tavoitteena on selvittää muutosten vaikutukset henkilöstön osaamisvaatimuksiin sekä toimihenkilö- että kuljettajatasolla. Osahankkeessa 2 kehitetään muiden alojen tutkimustietoon pohjautuen kansainvälisen metsäteknologian siirron malli, jota testataan ja kehitetään edelleen empiirisesti case-tapausten analyysilla. Lisäksi tutkitaan suomalaisen koneteknologian ja toimintamallien vientimahdollisuudet EU25 maissa ottaen huomioon sekä metsäolosuhteiden (maasto, puusto) että organisaatiorakenteiden vaikutukset teknologian kilpailukykyyn . Kolmannen osahankkeessa kehitetään sekä paikkatietojärjestelmiin että kenttämittauksiin perustuvia menetelmiä, joilla voidaan arvioida leimikko-, alue- ja maatasolla pyöräkonealustaisten metsäkoneiden soveltuvuutta puunkorjuuseen.

Hankkeen vetäjä: Asikainen, Antti
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3250
Sähköpostiosoite: antti.asikainen@metla.fi

Muut tutkijat: Ala-Ilomäki, Jari, VA (2005-06), Heikkilä, Jani, PA (2005-06), Kiljunen, Nuutti, SU (2006), Parikka, Heikki, JO (2005), Pykäläinen, Jouni, JO (2006), Rummukainen, Arto, VA (2005), Röser, Dominik, JO (2005), Sikanen, Lauri, JO (2005), Siren, Matti, VA (2005), Väätäinen, Kari, JO (2005)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute