Metla Hanke 3401

Valtakunnan metsien inventointi 10 (VMI10)

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2025   Asiasanat: kaukokartoitus, metsänarviointi, metsäninventointi, metsävarat, puuston tilavuus
Tutkimushankeryhmä: Valtakunnan metsien inventointi

Tavoitteet

VMI10:n tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa metsävaroista alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä tarpeita varten. Tuotetun tiedon pääkäyttäjiä ovat alueelliset metsäkeskukset, muu metsä- ja ympäristöhallinto, metsäteollisuus ja tutkimus. Metsävaratietojen ajantasaisuuden lisäämiseksi VMI10:een tehtiin kaksi suurta muutosta aiempiin inventointeihin verrattuna:

Valtakunnan metsien inventointia ja VMI10:tä on kuvattu tarkemmin seuraavilla sivuilla:

VMI Kotisivu 
VMI Tutkimus 
Tuotteet ja palvelut 
VMI10 
VMI9 
Aiemmat VMI:t 
Monilähde-VMI 
Metsävarat 
Julkaisut 
VMI Tiedotteet 


Tulokset

Suomen metsien puuvaranto on uusimpien mittausten mukaan 2206 miljoonaa kuutiometriä ja puuston vuotuinen kasvu 99,5 miljoonaa kuutiometriä. Puustosta puolet on mäntyä, vajaa kolmannes kuusta, 12 % hieskoivua, 4 % rauduskoivua ja loput muuta lehti- ja havupuuta. Puuston vuotuinen poistuma (hakkuupoistuma ja luonnonpoistuma) on viimeisen viiden vuoden aikana ollut noin 70 % ajankohdan keskimääräisestä kasvusta.

Tiedot perustuvat valtakunnan metsien 10. inventointiin, jonka maastomittaukset on tehty vuosien 2004- 2008 aikana. Viimeisistä tuloksista on kerrottu tarkemmin tiedotteissa.

Hankkeen vetäjä: Korhonen, Kari Tapani
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3030
Sähköpostiosoite: kari.t.korhonen@luke.fi

Muut tutkijat: Ahola, Arto, VA (2011-15), Alm, Jukka, JO (2013-14), Eerikäinen, Kalle, JO (2011-12), Haakana, Helena, VA (2011-15), Heikkinen, Juha, VA (2015), Henttonen, Helena, VA (2011-12,2015), Hotanen, Juha-Pekka, JO (2011-15), Hyvönen, Pekka, JO (2011-15), Ihalainen, Antti, VA (2011-15), Lier, Markus, JO (2015), Mattila, Eero (2011-14), Mattila, Harri (2011-14), Mattila, Ulla (2011-13), Mikkola, Kari, RO (2011-14), Muinonen, Eero (2011), Mäkisara, Kai, VA (2011-15), Nevalainen, Seppo, JO (2012-15), Packalen, Tuula, JO (2011-12), Parikka, Heikki (2011-14), Pekkarinen, Anssi, VA (2015), Pitkänen, Juho, JO (2011-15), Pyy, Veera (2011), Sirkiä, Seija (2011-12), Strandström, Mikael, VA (2011-15), Tuominen, Sakari, VA (2011-15), Viiri, Heli, JO (2011-12)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute