Metla Hanke 3397

Metsä- ja suokasvillisuus ympäristömuutoksen ilmentäjinä - esitutkimus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2006   Asiasanat: biodiversiteetti, ekolokero, kasvupaikka, metsäkasvillisuus, suokasvillisuus, ympäristönmuutokset
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa tietoa aluskasvillisuuden merkityksestä metsä-ja suoluonnon tilan ja ympäristötekijöiden ilmentäjänä. Hankkeessa 1) selvitetään valtakunnallisella tasolla (VMI-aineistot) havaittujen metsä- ja suokasvillisuuden muutosten syitä, 2) tuotetaan uutta tietoa kasvilajien ja -yhteisöjen ekologisista vasteista ja indikaattoriarvoista erilaisten ympäristötekijöiden suhteen ja 3) kehitetään menetelmiä ja sovelluksia, jotka lisäävät kasvillisuustiedon käyttökelpoisuutta ympäristönsä ominaisuuksien ilmentäjänä. Tutkimuksessa on neljä lähestymistapaa: laji kasvupaikalla, yhteisö kasvupaikalla, laji yhteisössä sekä lajit ja yhteisöt alueellisesti ja ajallisesti. Tuloksia voidaan hyödyntää kasvupaikkaluokituksen kehittämisessä sekä luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön tilan arvioinnissa.

Hankkeen vetäjä: Tonteri, Tiina
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2531
Sähköpostiosoite: tiina.tonteri@metla.fi

Muut tutkijat: Hotanen, Juha-Pekka, JO (2004-06), Mäkipää, Raisa, VA (2004-06), Nieminen, Mika, VA (2004), Nousiainen, Hannu, VA (2004-06), Reinikainen, Antti (2004), Salemaa, Maija, VA (2004-06), Silfverberg, Klaus, VA (2004-06)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute