Metla Hanke 3394

Roudan sulamisajankohdan vaikutus metsäpuiden juurten ja verson kasvuun ja elintoimintoihin

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2007   Asiasanat: Fenologia, fysiologia, ilmastomuutos, impedanssispektroskopia, juuret, maan lämpötila, puiden kasvu, ravinteet, routa, stressi, veden otto
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Tutkimus toteutetaan seuraavissa osahankkeessa:
  1. Roudan sulamisajankohdan vaikutus puiden fysiologiaan, fenologiaan, anatomiseen rakenteeseen ja kasvuun: Tavoitteena on selvittää, kuinka ilman ja maan olosuhteet roudan sulamisen aikaan vaikuttavat puiden fysiologiaan, anatomiseen rakenteeseen, fenologiaan ja kasvuun. Kokeiden avulla määritetään, minkälaiset maan ja ilman ympäristötekijöiden yhdistelmät ovat puille haitallisia ja kasvua heikentäviä. Näitä olosuhteita kuvaamaan kehitetään numeerisia tunnuksia. Pyrkimyksenä on myös tuottaa mallinnuksen pohjaksi uutta tietoa roudan sulamisajankohdan vaikutuksesta puiden fenologiaan ja kasvuun, ja näin tarkentaa olemassa olevien laskentamallien tarkkuutta. Mikäli hankkeeseen saadaan ulkopuolista rahoitusta, perustetaan kenttäkoe, jossa keinotekoisesti muutetaan maan olosuhteita ja seurataan puiden elintoimintoja, fenologiaa ja kasvua.
  2. Roudan sulamisajankohdan puustovaikutusten mallinnus: Tavoitteena on selvittää roudan sulamisajankohdan vaihtelua ja merkitystä puiden kasvuun. Erilaisilta kasvupaikoilta kerättyjen sääaineistojen perusteella lasketaan samat tunnukset, jotka laboratoriokokeissa osoittautuvat puiden kasvun kannalta ongelmallisiksi. Tulosten perusteella arvioidaan riskejä, joita roudan esiintyminen keväällä vaikuttaa puiden kasvuun. Ennusteiden luotettavuutta testataan maastokokeista tehtävien mittauksien avulla, mikäli ulkopuolinen rahoitus järjestyy.
  3. Juurten kasvun mittausmenetelmän kehittäminen: Tavoitteena on kehittää maa/juurisysteemin sähkövirran läpäisevyyteen perustuva mittausmenetelmä, jolla voidaan seurata juurten kasvua niitä tuhoamatta.

Tulokset

Roudan sulamisajankohdan vaikutus puiden fysiologiaan, fenologiaan, anatomiseen rakenteeseen ja kasvuun (osahanke 1)

Roudan sulamisajankohdan puustovaikutusten mallinnus (osahanke 2)

Juurten kasvun mittausmenetelmän kehittäminen (osahanke 3)


Hankkeen vetäjä: Repo, Tapani
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3136
Sähköpostiosoite: tapani.repo@metla.fi

Muut tutkijat: Finér, Leena, JO (2007), Sutinen, Sirkka, JO (2004-07)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute