Metla Hanke 3393

Lisääntymisbiologian vaikutus metsiköiden geneettiseen rakenteeseen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2007   Asiasanat: anteesi, geneettinen muuntelu, sukusiitos
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Metsiköissä esiintyvä geneettinen muuntelu on perusta ja edellytys luonnossa tapahtuvalle sopeutumiselle sekä toisaalta metsänjalostukselle. Geenivarat käsitetään yhä enenevässä määrin luonnonvaraksi, jonka hyötykäyttöä tehostetaan sekä kontrolloidaan kansallisin ja kansainvälisin sopimuksin. Samoin geenivarojen hoito ja pitkäaikainen säilyttäminen on ymmärretty yhteiskunnalliseksi velvollisuudeksi (Biodiversiteettisopimus, Strasbourgin päätöslauselma 2, Kansallinen kasvigeenivaraohjelma).

Tämän hankkkeen tavoitteena on tuottaa luonnonmetsiköiden sekä jalostus-ja suojelupopulaatioiden geneettisestä muuntelusta tietoa, jonka avulla arvioidaan metsiköiden sopeutumis- ja elinkykyä sekä erilaistumista. Lisäksi tuloksien perusteella arvioidaan voidaanko neutraalimuuntelua käyttää indikaattorina vaikeammin mitattavalle adaptiiviselle muuntelulle. Tutkimuskohteena on lehtipuulajeja (vaahtera, tammi, kynäjalava ja koivu), jotka poikkevat toisistaan levinneisyyden, pölytystavan sekä siementen leviämisen suhteen. Näitä lajeja vertaamalla saadaan myös yleisemmin sovellettavaa tietoa metsiköiden geneettisestä toiminnasta. Tuloksia käytetään geneettisen suojelun suunnittelussa ja resurssien kohdentamisessa sekä metsänviljelyaineistoa ja jalostuspopulaatioita koskevassa päätöksenteossa.

Hankkeen vetäjä: Rusanen, Mari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5477
Sähköpostiosoite: mari.rusanen@metla.fi

Muut tutkijat: Luomajoki, Alpo (2004-05), Vakkari, Pekka, VA (2004-07)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute