Metla Hanke 3392

Puiden vuotuisen paksuuskasvun ajoittuminen ja vuosien välinen kasvunvaihtelu

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2008   Asiasanat: kasvuindeksit, paksuuskasvun ajoittuminen, paksuuskasvun vuotuinen vaihtelu, spatiaalinen interpolointi ja tasoitus, sään vaikutus kasvuun, tilavuuskasvun vuotuinen vaihtelu
Tutkimushankeryhmä: Metsikködynamiikan ennustaminen ja simulointi

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan (1) puuston paksuuskasvun kehitystä kasvukauden aikana ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä (2) puiden kasvun vuosien välistä vaihtelua ja sen alueellisia eroja.

Hankkeen tavoitteena on kehittää tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan mitata puun paksuuskasvun ajoittumista kasvukauden aikana (solunäytemenetelmä, kasvupannat). Lisäksi tutkitaan paksuuskasvua sääteleviä tekijöitä, erityisesti kasvukauden lämpötilan ja sademäärän vaikutusta kasvunopeuteen.

Hankkeessa verrataan erilaisten kasvuindeksien estimointimenetelmien luotettavuutta koeala- ja suuraluetasoilla ja selvitetään, kuinka hyvin rinnankorkeusläpimitan kasvun vuotuinen vaihtelu kuvaa puun tilavuuskasvun vaihtelua. Kasvuindeksien luotettavuus- ja validisuustarkastelujen lisäksi hankkeessa kehitetään menetelmää, jolla kasvuindeksisarja ja sen luotettavuus voidaan ennustaa mielivaltaiselle pisteelle tai rajatulle alueelle Suomessa.

Tulokset

Lue lisää puiden kasvuun liittyvästä tutkimuksesta.

Hankkeen vetäjä: Nöjd, Pekka
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5462
Sähköpostiosoite: pekka.nojd@metla.fi

Muut tutkijat: Henttonen, Helena, VA (2004-08), Jyske, Tuula, VA (2007-09), Lumme, Ilari, VA (2008), Lähtinen, Katja, JO (2004), Miettinen, Antti (2006), Mäkinen, Harri, VA (2004-08), Pesonen, Erkki, VA (2004-08)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute