Metla Hanke 3391

Taimikonhoidon menetelmien kehittäminen -esitutkimus

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2005   Asiasanat: Taimikonhoito, harvennus, kasvu, kilpailu, konellistaminen, kustannustehokkuus, mallitus, perkaus, sekametsä, simulointi, toimenpideketjut, työvoima, vesakontorjunta

Tavoitteet

Esitutkimuksen tarkoituksena on suunnitella taimikonhoidon menetelmien kehittämistä koskeva yhteistutkimus. Sen tärkeimmät tutkimus- ja kehittämiskohteet liittyvät seuraaviin teemoihin: 1. Vesa- ja siemensyntyisen lehtipuun syntyminen ja kehitys 2. Sekataimikoiden kehitysdynamiikka ja sitä kuvaavat mallit ja simulaattorit 3. Hirvien laiduntamisen vaikutus taimien kehitykseen ja taimikon kehitysdynamiikkaan 4. Taimikkosimulaattori -ohjelmiston kehittäminen 5. Optimaalisten taimikonhoitomenetelmien ja -ajankohtien määrittäminen

Tulokset

Yhteistutkimus suunniteltiin ja tutkimussuunnitelma laadittiin, mutta hallinnollisista seikoista johtuen hanke käynnistettiin vasta 2006. Tutkimusten substanssin suunnittelun lisäksi mainitut tehtävät suoritettiin myös. Esitutkimuksen pohjalta käynnistettiin hanke 3423.

Hankkeen vetäjä: Valkonen, Sauli
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5507
Sähköpostiosoite: sauli.valkonen@metla.fi

Muut tutkijat: Hytönen, Jyrki, KA (2005), Miina, Jari, JO (2005)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute