Metla Hanke 3385

Fenologisten tapahtumien ajoittuminen muuttuvassa ilmastossa - tutkimuskohteena metsäpuut ja niiden siemenet sekä marja- ja sienisadot

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2008   Asiasanat: Kasvifenologia, ilmastonmuutos, ilmastotekijät, kasvurytmi, marja- ja sienisadot, metsäpuiden siemensadot, pakkasvaurioriski, satoennusteet
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan kasvifenologisten ilmiöiden ajoittumista, metsäpuiden siemensatoja sekä marja- ja sienisatoja muuttuvassa ilmastossa. Pitkäaikaiset seurantatutkimukset antavat tietoa ilmastotekijöiden vaikutuksesta kasvien kasvurytmiin ja luovat pohjan mallinnukselle, jossa lasketaan ennusteita männyn ja kuusen siemensadolle, marjasatojen ajoittumiselle sekä puiden ja marjojen pakkasvaurioriskeille.

Tutkimuksen kokeellinen osio tehdään osaksi yhteydessä kansainvälisiin tieteellisiin tutkimusverkkoihin (ITEX, HIBECO), joissa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia kasvillisuuteen. Kokeissa selvitetään ilmastonmuutoksen kannalta olennaisia kysymyksiä:

Tulokset

Tutkimushankkeen tuloksia julkaistaan Metinfo Fenologia -palvelussa. Marja- ja sienisatoennusteet löydät Metinfo Metsien monikäyttö -palvelusta.

Lue lisää siemensatojen seurannasta ja niihin liittyvästä tutkimuksesta.

Hankkeen vetäjä: Kubin, Eero
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3710
Sähköpostiosoite: eero.kubin@metla.fi

Muut tutkijat: Heinonen, Jaakko, JO (2004-05), Hokkanen, Tatu, VA (2004-08), Häkkinen, Risto, ME (2005-08), Manninen, Outi, MU (2004), Pesonen, Erkki, VA (2005-08), Poikolainen, Jarmo, MU (2004-08), Salo, Kauko, JO (2004-08), Savonen, Eira Maija, PA (2008), Tillman-Sutela, Eila, MU (2007-08), Tolvanen, Anne, MU (2004-08)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute