Kangasmaan päätehakkuun ja maan muokkauksen vaikutus veden ja ravinteiden kiertoon (VALU)

 >

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää valuma-alue -kalibrointijaksomenetelmää käyttäen avohakkuun ja maanmuokkauksen vaikutus veden ja ravinteiden varastoihin ja virtoihin metsäekosysteemissä. Hankekokonaisuuteen kuuluvat myös Nurmes-tutkimuksessa v. 1980 perustetut valuma-alueet, joilla tutkittiin mm. ojitusten ja päätehakkuiden vaikutuksia ravinteiden huuhtoutumiseen.

 

Hankkeen kesto: 1990-2013


Hankkeen vetäjä: Sirpa Piirainen

 

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot:

 • Metsäntutkimuslaitos
 • Helsingin yliopisto
 • Pohjois-Karjalan ELY-keskus
 • Suomen ympäristökeskus
 • Metsähallitus

Hankkeen yhteistyötahot:

 • Itä-Suomen yliopisto
 • Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu
 • Oulun Yliopisto
 • Geologian tutkimuskeskus
 • Hyogo University, Japan
 • Michingan Tech. University, U. S. Forest Service
 • Centre for Ecology and Hydrology (CEH), UK
 • VALUE-tutkijakoulu vv. 2010-2013
 • Suomen Akatemian DON-hanke vv. 2008-2011

 • KONE Säätiön rahoittama hanke ’Ilmastonmuutoksen ja metsätalouden toimenpiteiden vaikutus valunnan määrään ja valumaveden laatuun’ vv. 2007-2009
 • MMM:n Maa- ja metsätalouden vesienhoidon tutkimusohjelman tutkimusprojekti HAME vv. 2006-2009
 • Suomen Akatemian NUTFLOW projekti vv. 2004-2006
 • MMM:n Ympäristöklusteri tutkimusohjelman tutkimusprojekti KUNTO vv. 2004-2005
 • Suomen Akatemia SUNARE -tutkimusohjelman tutkimusprojekti FEMMA vv. 2001-2004
 • EU projekti FOREMMS vv. 2000-2003
 • EU projekti DYNAMO vv. 1995-1996
 • MMM:n Metsätalouden vesistöhaitat ja niiden torjunta' yhteistutkimusprojekti (METVE) vv. 1990-1995

Hankkeen yhteystiedot:

 • Sirpa Piirainen
  Metsäntutkimuslaitos Itä-Suomen yksikkö
  PL 68, 80101 Joensuu
  puh. 029 5323188
  etunimi.sukunimi@metla.fi
 
   Päivitetty:    12.09.2014 /AnNy Metla : Hanke 3383  : Valu   Palaute Metlan etusivulle
. .