Metla Hanke 3382

Analyysi Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäsektoreiden viimeaikaisesta kehityksestä ja tutkimuksen painopisteiden määrittely

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004   Asiasanat: EU:n laajentuminen, Kansainvälinen metsätalous, metsäpolitiikka, siirtymätalousmaat, tutkimuksen painopistealueet, yksityinen metsäsektori

Tavoitteet

Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskuksen yksi tutkimuksen painoalue on kansainvälinen metsätalous, joka on keskittynyt erityisesti siirtymätalousmaiden metsätalouteen. Uusi, kansainvälisen metsätalouden professuuri perustettiin Joensuun tutkimuskeskukseen vuonna 2002. Työ uudella tutkimusalueella on ensimmäisenä vuonna painottunut henkilökunnan kokoamiseen sekä uuden tutkimusalueen tutkimusstrategian suunnittelemiseen. Tämä projekti on ensimmäinen askel toteutettaessa Joensuun tutkimuskeskuksen kansainvälisen metsätalouden tutkimusstrategiaa, joka liittyy tieteelliseen analyysiin siirtymätalouden vaikutuksista metsäsektorilla Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Projektissa selvitetään aiheeseen liittyvien asioiden tilaa, määritetään tärkeimmät tutkimuksen aiheet, pääotsikot sekä tutkimusmetodit seuraaville vuosille. EU:n uusissa jäsenmaissa metsäsektorilla on huomattava vaikutus maiden taloudelliseen kehitykseen. Taloudellinen yhdentyminen ja vapautuminen EU:n tulevissa jäsenmaissa vaikuttaa enenevässä määrin myös nykyisten EU:n jäsenmaiden metsäsektoreihin. Makroekonominen vakiintuminen ja markkinoiden vapautuminen voi johtaa lisääntyviin hakkuisiin sekä metsästä saatavien tuotteiden tuotannon ja kulutuksen kasvuun EU:n tulevissa jäsenmaissa laajentaen mahdollisesti huomattavastikin metsäteollisuuden tuotteiden kauppaa ECE -alueella. Erityisesti raakapuun ja puolivalmiiden tuotteiden vienti sekä valmiiden tuotteiden tuonti tulee todennäköisimmin laajenemaan

Hankkeen vetäjä: Ilavsky, Jan


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute