Metla Hanke 3381

Kansainvälistymisen vaikutus Suomen puumarkkinoihin ja sahateollisuuden liiketoimintaan

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2005   Asiasanat: kansainvälistyminen, liiketoimintastrategiat, raakapuumarkkinat, sahateollisuus

Tavoitteet

Metsäsektorin toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti kansainvälisen integraation edetessä. Suomen ja muiden Euroopan maiden puumarkkinoiden tuleva kehitys riippuu voimakkaasti metsäteollisuuden uusien investointien määrästä ja ajoituksesta Itä-Euroopassa ja sahateollisuuden osalta ennen kaikkea Venäjällä. Kotimaan metsäsektorin tulevaisuuden kannalta on tärkeää tutkia, millaisia strategiavalintoja metsäsektorilla toimivat yritykset ovat tehneet kansainvälistyvillä markkinoilla ja miten tehdyt valinnat ovat vaikuttaneet yritysten tulontuottokykyyn. Tämä tutkimus auttaa ymmärtämään paremmin sahatavaran ja raakapuun ulkomaankauppavirtojen suuntautumista ja sahateollisuuden investointien sijoittumista. Esitutkimusvaiheessa tehdään varsinaisen tutkimushankkeen suunnitelma, kartoitetaan aineistolähteet ja kehitetään kotimaista ja ulkomaista yhteistyöverkostoa. Tässä esihankkeessa käynnistetään jo myös uutta perustutkimusta Itämeren alueen puumarkkinoiden kehityksen vaikutuksista kotimaan markkinoihin ja julkaistaan alustavia tuloksia.

Hankkeen vetäjä: Toppinen, Anne

Muut tutkijat: Leskinen, Pekka, JO (2004-05), Lähtinen, Katja, JO (2004-05), Malaty, Ramses (2005), Nöjd, Pekka, VA (2004), Ollonqvist, Pekka, JO (2004), Viitanen, Jari, JO (2004-05)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute