Metla Hanke 3380

Lustia - lustotutkimuksen laboratoriohanke

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2003   Asiasanat: dendrokronologia, ilmastonmuutos, kasvu , kasvunvaihtelu, kasvutrendi, lustotutkimuslaboratorio, vuosilustoindeksi

Tavoitteet

LUSTIA-hankkeen päätavoitteina ovat Metlan hallinnoiman vuosilustotiedon käytön tehostaminen ja lustotutkimuksen toimintaedellytysten parantaminen. Tavoitteisiin pyritään neljän toisiaan tukevan osahankkeen välityksellä. Osahankkeiden 1 (LUSTOLABORATORIOT) ja 2 ( LUSTOARKISTO) päätehtävänä on tuottaa laadukasta lustotietoa sekä vastata sen saatavuudesta ja käytettävyydestä. Osahankkeessa 3 (KASVUN VAIHTELU) luodaan Lustoarkiston lustotietoa ja vuosittain kerättäviä päivitysaineistoja yhdistelemällä ajantasaisia ilmaston vaihteluita tai ympäristötekijöiden vaikutuksia kuvaavia aikasarjoja. Hankkeen tuottamaa monipuolista tietoa voi selailla ja tutkia käyttäjän tason ja toiveet huomioivassa viestintäosahankkeessa 4 (LUSTIA TIETOMAA).

Hankkeen vetäjä: Timonen, Mauri
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4472
Sähköpostiosoite: mauri.timonen@metla.fi

Muut tutkijat: Haaparanta, Ahti, KO (2003)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute