Metla Hanke 3379

Maaperän orgaanisen aineen tutkimusmenetelmät (SOM)

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2003-2007   Asiasanat: Orgaaniset yhdisteet metsämaassa , SOM
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää tutkimusmenetelmiä maaperän orgaanisen aineen luonteen ja toiminnallisuuden kuvaamiseen. Hankkeessa pyritään ottamaan käyttöön uusia tutkimusmenetelmiä, joilla voidaan tuottaa uutta tietoa maaperässä tapahtuvista orgaanisen aineen prosesseista ja kuvaamaan niitä.

Hankkeen vetäjä: Kitunen, Veikko
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5437
Sähköpostiosoite: veikko.kitunen@metla.fi

Muut tutkijat: Koskela, Merja-Leena, ME (2003-06), Tapanila, Tarja, ME (2004-07)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute