Metla Hanke 3378

Kasvihuonekaasujen (CH4 ja N2O) päästöt metsätalouden ravinnevalumien suojavyöhykkeissä

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2003-2007   Asiasanat: dityppioksidi, hiilidioksidi, kasvihuonekaasu, kosteikko, metaani, suojavyöhyke
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Avohakkuun ja maanmuokkauksen jälkeen maanpäällisten ja ja maanalaisten hakkuutähteiden mineralisoituessa niihin sitoutuneet ravinteet vapautuvat valuma-alueelle. Tässä hankkeessa seurataan ravinnevirran, erityisesti liukoisen typen, mutta myös metanogeneesiin liittyvien ravinnepäästöjen kohtaloa käsittelyalueen ja vesistön välisessä suoperäisessä suojavyöhykkeessä. Tutkimusmenetelmänä on maaperän ja ilmakehän välinen kaasunvaihto, erityisesti tarkastellaan dityppioksidia ja metaania, molemmat tärkeitä ilmakehää lämmittäviä kasvihuonekaasuja. Tavoitteena on mm. arvioida millainen suojavyöhykkeen tulisi olla jotta metsätalouden aiheuttamaa kasvihuonekaasupäästöä voitaisiin ennustaa ja vähentää

Hankkeen vetäjä: Alm, Jukka
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3107
Sähköpostiosoite: jukka.alm@metla.fi

Muut tutkijat: Shurpali, Narasinha (2003-04)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute