Metla Hanke 3377

Terveyttä ja hyvinvointia metsästä

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2003   Asiasanat: metsien monikäyttö , sekundääriset aineenvaihduntatuotteet , terveysvaikutukset

Tavoitteet

Suunnitteluhankkeen tavoitteena on perustaa kansallinen tutkimuskonsortio, joka laatii yksityiskohtaisen hankesuunnitelman Euroopan Komissiolle lähetetyn aie-ehdotuksen"Terveyttä ja hyvinvointia metsästä" pohjalta. Tulevan tutkimushankkeen tavoitteina tulisi olla: 1) kehittää uusia funktionaalisia ja lääkkeenomaisia tuotteita metsäkasveista ja metsäteollisuuden prosessien sivutuotteista, 2) vahvistaa metsien roolia ihmisen psykososiaalisessa hyvinvoinnissa, 3) edistää metsän oheistuotteiden keräystä ja käyttöä sekä 4) vähentää ympäristön aiheuttamia terveysriskejä metsäekosysteemissä. Konsortion tavoitteena on myös laatia hakemus EU:n kuudenteen puiteohjelmaan

Tulokset

EU:n COST action -hanke E39 'Forests, Trees and Human Health and Wellbeing' aloitettiin helmikuussa 2004.