Metla Hanke 3376

Kuusikoiden uudistaminen ja kasvillisuuden monimuotoisuus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2003-2008   Asiasanat: luontainen uudistuminen , maanmuokkaus, metsän käsittely, säästöpuu
Tutkimushankeryhmä: Monimuotoisuustutkimuksen hankeryhmä

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää kuusikoiden eri uudistamisvaihtoehtojen vaikutuksia kuusikoiden uudistumiseen. Tutkimuksessa verrataan mm. avohakkuuta, pienaukkohakkuuta, harsintahakkuuta ja säästöpuuhakkuuta, kontrollina käsittelemätön metsä. Samalla arvioidaan uudistumisvaihtoehtojen monimuotoisuusvaikutuksia käyttäen indikaattoreina lahopuuta, sen epiksyylilajistoa ja aluskasvillisuutta. Perustetaan uusi koesarja selvittämään eri maanmuokkaustapojen vaikutusta monimuotoisuuteen

Hankkeen vetäjä: Vanha-Majamaa, Ilkka
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2532
Sähköpostiosoite: ilkka.vanha-majamaa@metla.fi

Muut tutkijat: Hautala, Harri (2007), Rabinowitsch-Jokinen, Ruut (2006-07), Valkonen, Sauli, VA (2007-08)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute