Metla Hanke 3375

Maaperän kosteusvaihtelun ja typen saatavuuden vaikutus kuusikon (Picea abies Karst.) ravinnetilaan ja kasvuun

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2003-2006   Asiasanat: hienojuuret, kuusi, maan vesipitoisuus, picea abies, puun kasvu, typen otto, typpilaskeuma
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia kuusikoiden palautumista kasvukauden aikana ilmenneiden kuivuusjaksojen haittavaikutuksista ja lisätypen vaikutuksia palautumiseen. Lisäksi selvitetään metsämaan ravinnetilan muutoksia maan kostuessa uudelleen.

Hankkeen vetäjä: Lumme, Ilari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5448
Sähköpostiosoite: ilari.lumme@metla.fi

Muut tutkijat: Helmisaari, Heljä-Sisko, VA (2003-04), Smolander, Aino, VA (2003-04)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute