Metla Hanke 3371

Puiden sopeutumisominaisuuksien ja taloudellisesti tärkeiden ominaisuuksien geneettinen perusta

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2003   Asiasanat: kandidaattigeenit, metsänjalostus, puun laatuominaisuudet, taudinkestävyys, ympäristöön sopeutuminen

Tavoitteet

Metsäpuiden populaatioissa tiedetään olevan paljon geneettistä muuntelua niin sopeutumisen kannalta tärkeissä kuin taloudellisesti tärkeissä ominaisuuksissa. Tämän muuntelun geneettisen perustan tietämys auttaa muuntelun hyväksikäyttämistä jalostuksessa ja tehokkaimpien jalostusmenetelmien (perinteinen jalostus yksin vai yhdessä molekyylijalostuksen kanssa) valinnassa. Hankkeessa tutkitaan metsäpuiden luonnonvalinnan kannalta tärkeiden tai taloudellisesti tärkeiden ominaisuuksien geneettistä perustaa käyttäen niin sanottua kandidaattigeenimenetelmää.

Hanke jakautuu seuraaviin osahankkeisiin:

Tulokset

Vuoden suunnitteluhankkeen aikana luotiin toimintaedellytykset kandidaattigeenilähestymistavan käyttämiselle Metlassa. Laboratoriovalmiuksia kehitettiin, ja ne saatiin toimintakuntoisiksi kandidaattigeenitöitä varten. Hankkeen aikana neuvoteltiin tutkimusyhteistyöstä ja osallistuttiin yhteisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusrahoitus- ja infrastruktuurihakemuksiin. Myös hankkeessa toimineille jatko-opiskelijoille hankittiin ulkopuolista rahoitusta. Hankkeelle suunniteltiin aihepiiriä jatkava viiden vuoden mittainen jatkohanke, jossa on mukana kaikki suunnitteluhankkeeseen kuuluvat osahankkeet. Jatkohanketta varten suoritettiin myös suunnitellut EU-hankkeen mukaiset kokeet, joiden raportointi siirtyy suunnitteluhankkeen jälkeiselle jatkohankkeelle.

Hankkeen vetäjä: Kärkkäinen, Katri
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3767
Sähköpostiosoite: katri.karkkainen@metla.fi

Muut tutkijat: Kivimäki, Maarit (2003), Rantalainen, Minna-Liisa (2003), Velling, Pirkko, VA (2003)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute