Metla Hanke 3368

Kansainvälisen metsätalouden, erityisesti siirtymätalousmaiden tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2003   Asiasanat: EU:n integraatio, EU:n laajeneminen, kansainvälinen metsätalous , kestävä metsätalous, markkinatalous, metsäpolitiikka, siirtymätalousmaat

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään kansainvälisen metsätalouden tutkimus- ja kehitystoimintaa varten strategia vuosille 2003 - 2005 lähtien liikkeelle kansainvälisen metsätalouden professuurin tieteenalasta, Metsäntutkimuslaitoksen Joensuu tutkimuskeskuksen ja Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan vuonna 2001 tekemästä tietotarveanalyysistä sekä virkaan nimitetyn professorin tutkimusintresseistä. Strategian luomisessaa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ongelmalähtöisyyteen, niin että hahmotetaan Suomen metsäsektorin näkökulmasta keskeiset ongelmat, joita sitten tutkitaan ja joihin pyritään kehittämään ratkaisumalleja.

Kansainvälisen metsätalouden professorin virka suuntautuu Venäjän ja siirtymätalousmaiden metsätalouteen EU:n ja muun kansainvälisen kehityksen näkökulmasta.Tietotarveanalyysin perusteella metsäteollisuuden, pk-sektorin ja ministeriöiden tärkeimpinä tietotarpeina Venäjän ja muiden siirtymätalousmaiden metsätaloudessa ovat metsävarat ja metsätalouden järjestely, tuontipuu ja puukauppa sekä metsien monimuotoisuuden turvaaminen lähialueilla. Tutkimusintressit liittyvät metsävaroihin, niiden tulevaan kehitykseen ja kestävään käyttöön ottaen huomioon metsien eri käyttömuodot, EU:n laajentumisen vaikutuksiin metsäsektorilla sekä kansainvälisten prosessien, kuten Ilmastosopimuksen, vaikutuksiin metsäsektorilla.

Lähtien tieteenalan määrittelystä, sidosryhmien tietotarpeista ja tutkimusintresseistä toiminta voidaan jakaa kahteen toisiaan tukevaan osaan: tutkimukseen ja kehitystoimintaan. Tutkimustoiminnassa keskitytään tutkimustiedon tuottamiseen ja kehitystoiminnassa jalostetaan tutkimustietoa tiedonkäyttäjille sopivaan muotoon. Tutkimustoiminta käsittää varsinaisia tutkimushankkeita, kun taas kehitystoiminnassa tuotetaan varsinaisia palveluja ja tuotteita tiedon käyttäjille, esim. tietopalveluja internettiin. Toiminnan suunnittelussa tullaan identifioimaan ketkä ovat toiminnan tulosten käyttäjiä.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon jo käynnissä oleva toiminta ja osaaminen, muu käynnissä ja suunnitteilla oleva toiminta Metsäntutkimuslaitoksessa ja muualla, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja löytää yhteistyömahdollisuuksia. Eri tahojen asiantuntemusta pyritään hyödyntämään suunnitelmallisessa tutkimus- ja kehitystoiminnassa.

Hankkeen vetäjä: Karjalainen, Timo
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3080
Sähköpostiosoite: timo.karjalainen@metla.fi

Muut tutkijat: Ilavsky, Jan, JO (2003), Lehtonen, Mika, VA (2003), Leinonen, Ljudmila, JO (2003), Leinonen, Timo, JO (2003), Sikanen, Lauri, JO (2003), Tyukina, Olga, JO (2003), Välkky, Elina, JO (2003), Yrjölä, Tiia (2003)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute