Metla Hanke 3367

Puuteollisuusyrityksen muutosjohtaminen, yritysverkostot sekä yrittäjyysmetsätalouden resurssien käytön alueellisessa ja paikallisessa tehostamisessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2003   Asiasanat: johdon laskentatoimi, kilpailuetu, kilpailukyky, laskentatoimi, pienet ja keskisuuret yritykset , puuteollisuus, verkostoituminen

Tavoitteet

Tutkimuksen kohde on metsä- ja puualan pk-yritykset ja niiden muodostamat verkostot. Tässä esitutkimuksessa on tarkoitus 1) selvittää yritysten ja niiden muodostamien verkostojen sisäistä taloudellista toimintaa ja kannattavuutta, 2) määritellä toiminnan kasvun ja kannattavuuden kannalta keskeiset mittaristot ja tarkastella niiden merkitystä sekä verkostojen sisällä että suhteessa ulkopuolisiin instituutioihin ja 3) tutkia yritystoiminnan tukemiseen käytettävien aluepoliittisten keinojen vaikuttavuutta kohderyhmäyritysten näkökulmasta. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä pk-yritysten alueellisen yhteistyön muotoja ja vaikutuksia käsittelevän hankkeen (3315) kanssa.

Hankkeen vetäjä: Ollonqvist, Pekka
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3050
Sähköpostiosoite: pekka.ollonqvist@metla.fi

Muut tutkijat: Leppänen, Jussi, HE (2003), Packalén, Katja, JO (2003), Rimmler, Thomas, JO (2003-04)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute