Metla Hanke 3366

Metsämaan mikrobiologinen monimuotoisuus ja toiminta

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2003-2010   Asiasanat: C-kierto, hiilidioksidi, metaani, mikrobiyhteisö , molekyylibiologia, tuhka, tuli
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Noin 1 % metsämaan mikrobiyhteisöstä kyetään kasvattamaan puhdasviljelmiksi ja siten tunnistamaan. Uudet molekyylibiologiset menetelmät mahdollistavat uusien mikrobien tunnistamista ympäristönäytteestä ilman viljelyä. Hanke keskittyy tuottamaan uutta tietoa metsämaan mikrobiyhteisöistä ja osuus globaaliseen C-kiertoon (CO2, CH4) tutkitaan. Kenttäkokeet suoritetaan paitsi luonnon ja kasvatusmetsissä myös tuhkalannoitetuilla, kulotetuilla sekä tallatuilla koealoilla.

Hankkeen vetäjä: Fritze, Hannu
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5416
Sähköpostiosoite: hannu.fritze@metla.fi

Muut tutkijat: Duran-Torres, Gilberto (2010), Peltoniemi, Krista (2006-09), Rajala, Tiina, VA (2007), Tuomivirta, Tero, VA (2006-10)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2013
Palaute