Metla Hanke 3365

Puiden sopeutumisominaisuuksien ja taloudellisesti tärkeiden ominaisuuksien geneettinen perusta

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2004-2009   Asiasanat: Kandidaattigeenit, Metsänjalostus, Puun laatuominaisuudet, Taudinkestävyys, Ympäristöön sopeutuminen
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Metsäpuiden populaatioissa tiedetään olevan paljon geneettistä muuntelua niin sopeutumisen kannalta tärkeissä kuin taloudellisesti tärkeissä ominaisuuksissa. Tämän muuntelun geneettisen perustan tietämys auttaa muuntelun hyväksikäyttämistä jalostuksessa ja tehokkaimpien jalostusmenetelmien (perinteinen jalostus yksin vai yhdessä molekyylijalostuksen kanssa) valinnassa. Tässä hankkeessa aloitetaan metsäntutkimuslaitoksella ns. kandidaattigeenimenetelmään perustuva metsäpuiden luonnonvalinnan kannalta tärkeiden tai taloudellisesti tärkeiden ominaisuuksien geneettisen perustan tutkimus. Osahankkeessa 1) Genetic basis of adaptive variation selvitetään adaptiivisen muuntelun molekylääristä taustaa mallilajin (Arabidopsis lyrata) ja malliominaisuuden (kasvin karvaisuus) avulla. Osahankkeessa 2) TREESNIPS: Developing single nucleotide polymorphisms (SNP) for adaptive variation in forest trees pyritään yhdessä muiden nelivuotiseen EU-hankkeeseen osallistuvien ryhmien kanssa tunnistamaan puiden sopeutumisen kannalta tärkeitä geenejä ja selvittämään molekyylijalostuksen mahdollisuuksia metsänjalostuksessa. Osahankkeessa 3 pyritään selvittämään tautiresistenssin geneettisen muuntelun perustaa ja osahankkeessa 4 aloitetaan puun laatuominaisuuksien geneettisen muuntelun perustan tutkimus.

Hankkeen vetäjä: Kärkkäinen, Katri
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3767
Sähköpostiosoite: katri.karkkainen@metla.fi

Muut tutkijat: Beuker, Egbert, PU (2009), Hantula, Jarkko, VA (2009), Harju, Anni, PU (2008-09), Huttunen, Piritta (2008), Häkkinen, Risto, ME (2005-09), Kivimäki, Maarit (2005-08), Luomajoki, Alpo (2005), Rusanen, Mari, VA (2008-09), Sutinen, Sirkka, JO (2007-09), Vakkari, Pekka, VA (2008-09), Velling, Pirkko, VA (2004-09), Venäläinen, Martti, PU (2008-09), Viherä-Aarnio, Anneli, VA (2005-09)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2012
Palaute