Metla Hanke 3363

Puuraaka-aineen ominaisuuksien hallinta metsänjalostuksen ja -kasvatuksen keinoin

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2006   Asiasanat: metsänjalostus, metsänkasvatus, puuaineen rakenne, puun kemia, puun ominaisuudet
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten paljon keskeiset puuraaka-aineominaisuudet vaihtelevat ja voidaanko jalotusmateriaalin ja metsänkasvatuksen keinoin vaikuttaa loppukäytön kannalta ratkaiseviin ominaisuuksiin, kuten puuaineen tiheyteen, lujuuteen ja kuituominaisuuksiin . Huomio kiinnitetään suurilla metsäpinta-aloilla toteuttamiskelpoisiin ja käytännön metsätaloudessa todennäköisiin menetelmiin, jotka vaikuttavat etenkin kuitupuun laatuun.Hanke on monitieteinen ja toteutetaan yhteistyönä puuraaka-ainetutkijoiden, metsänjalostuksen, metsänhoidon sekä kasvu- sekä tuotostutkijoiden kanssa. Hanke jakaantuu viiteen osahankkeeseen: 1. Puun ominaisuuksien vaihtelu ja hallinta
 2. Ympäristötekijöiden vaikutus puun rakenteeseen ja kemiaan
 3. Monokromaattisen valon diffraktioon perustuvan puun solurakenteen mittausmenetelmän kehittäminen
 4. Ligniinin biosynteesi, rakenne ja sen muokkaus
 5. Sydänpuun määrä ja lahonkestävyys jalostuksen kohteina


 6. Hanke toteutetaan yhteistyössä Metlan Vantaan, Joensuun, Suonenjoen sekä Punkaharjun yksiköiden kanssa. Kotimaista yhteistyötä tehdään Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen sekä biokeskuksen kanssa, Joensuun yliopiston kanssa sekä KCL:n että VTT:n kanssa.  Kansainvälistä yhteistyötä koordinoidaan COST-projektien kautta [COST E10 (1997-2001) ja E20 (1999-2004)] sekä IUFROn työryhmän 5.01 Wood quality välityksellä. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Ruotsista, Saksasta, Ranskasta ja Itävallasta. Yhteistyö on lähinnä tutkijavaihtoa sekä menetelmien vertailua.


  Hankkeen vetäjä: Saranpää, Pekka
  Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
  Puhelin: 029 532 2340
  Sähköpostiosoite: pekka.saranpaa@metla.fi

  Muut tutkijat: Hamina, Sasu (2006), Harju, Anni, PU (2003-06), Jaakkola, Tuula, VA (2006), Kukkola, Eija (2005), Miettinen, Antti (2003), Mäkinen, Harri, VA (2002-06), Pesonen, Erkki, VA (2002-06), Piispanen, Riikka, VA (2003-06), Pulkkinen, Minna (2003), Raiskila, Sanni (2004-06), Tuimala, Aili, VA (2002-06), Velling, Pirkko, VA (2003-04), Venäläinen, Martti, PU (2002-06)


  Sivun alkuun

  Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
  Palaute