Metla Hanke 3362

Poronhoito ja muuttuva ympäristö

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2006   Asiasanat: Arctic Oscillation, ilmastonmuutos, kestävyys, laitumet, luppo, poro, poronjäkälä
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsien yhteiskunnallinen merkitys

Tavoitteet

Hanke tuottaa tietoa porojen talvilaidunvaroista, niiden muutoksista sekä muutosten syistä. Tätä valtakunnanmetsieninventoinnin yhteydessä kerättyä laiduntietoa täydennetään lupon biomassamääritysten osalta, jolloin aineistoa voidaan käyttää laidunarvon ja puun tuotannon välisen suhteen mallintamiseen monitavoitteisen metsäsuunnittelun ja muun maankäytön suunnittelun pohjaksi. Hankkeessa pyritään selvittämään myös poronhoidon ja puun tuotannon sosioekonomiset suhteet paikallis- ja aluetaloudessa.

Paliskunnan osakkaille yhteisen laidunresurssin käyttöä tutkitaan erilaisten common-pool regime -käytäntöjen valossa. Tavoitteena on selvittää ne tekijät, joilla voidaan parhaiten selittää laidunten kunnossa ja porokannan tuottavuudessa ilmeneviä huomattavia alueellisia ja paikallisia eroja. Samaa aineistoa voidaan käyttää tutkittaessa kestävyyden eri osa-alueita ja niiden keskinäisiä suhteita. Hanke tuottaa lisäksi tietoa ilmastonvaihtelun vaikutuksista poronhoitoon ja selvittää, miten vaikutukset todennäköisesti heijastuvat talviravinnon saatavuuden välityksellä myös poronhoitotapaan sekä poronhoidon ja puun tuotannon suhteisiin.

Monien osahankkeiden historiallinen perspektiivi ulottuu 1900-luvun alkupuolelle, joten hankkeen loppuraportista on mahdollisuus luoda kattava, laidunekologiaan painottuva ja kirjana julkaistava synteesi Suomen poronhoidosta.

Tulokset

Hankkeen tuloksia esiteltiin loppuseminaarissa Rovaniemellä 11.5.2007. Katso seminaariesitykset.

Hankkeen vetäjä: Helle, Timo

Muut tutkijat: Hallikainen, Ville, RO (2003), Jaakkola, Lotta (2002-05), Mattila, Eero, RO (2002-06), Mikkola, Kari, RO (2004-06), Naskali, Arto, RO (2002), Niskanen, Mikko (2002-03), Susiluoto, Paulo (2002), Yrjönen, Mikko (2002)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute