Metla Hanke 3360

Metsäsektorin suhdannekatsaus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2004   Asiasanat: ennustaminen, markkinat, metsäteollisuustuotteet , raakapuu, suhdannevaihtelut, vienti

Tavoitteet

Hankeen tavoitteena on tuottaa vuosittain lokakuussa ilmestyvä Metsäsektorin suhdannekatsaus ja joulukuussa ilmestyvä englanninkielinen versio Finnish Forest Sector Economic Outlook. Katsauksessa kuvataan ja analysoidaan koko metsäsektorin suhdannekehitystä ja esitetään ennusteet mm. Suomen metsäteollisuustuotteiden vientimäärille ja hinnoille, raakapuun käytölle ja hinnoille, työvoiman kehitykselle sekä yksityismetsätalouden investoinneille. Lisäksi suhdannekatsauksessa on useita lyhyitä artikkeleja metsäsektorin ajankohtaisista kysymyksistä.

Hankkeen vetäjä: Hänninen, Riitta
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2232
Sähköpostiosoite: riitta.hanninen@metla.fi

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, VA (2002-04), Elovirta, Pertti, VA (2002-04), Kallio, Maarit, VA (2002-04), Leppänen, Jussi, VA (2002), Ollonqvist, Pekka, JO (2004), Pohjola, Johanna, VA (2002), Sevola, Yrjö, VA (2002-04), Toppinen, Anne, JO (2002-04), Uotila, Esa, VA (2002-04), Valtonen, Kari, VA (2003-04)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute