Metla Hanke - Puutavaran määrän ja laadun mittauksen uudet menetelmät

Julkaisut

(Yhteensä 12)

[  Referoidut julkaisut  |  Muut julkaisut  ]

Referoidut julkaisut

2004

Heikkilä, J., Lindblad, J., Hujo, S. & Verkasalo, E. 2004. Pienten kuitupuuerien mittaus puutavara-auton kuormainvaa'alla. Metsätieteen aikakauskirja 4/2004: 527-540. [pdf]

Muut julkaisut

2009

Asikainen, A., Lindblad, J. & Verkasalo, E. 2009. Timber measurement. In: Kellomäki, S. (ed.). Forest Resources and Sustainable Management. Papermaking Science and Technology, Volume 2. 2nd Updated Edition. Suomen paperi-insinöörien yhdistys ry., Helsinki. p. 434-474. ISBN 978-952-5216-32-5

Hakkila, P. & Verkasalo, E. 2009. Structure and properties of wood and woody biomass. In: Kellomäki, S. (ed.). Forest Resources and Sustainable Management. Papermaking Science and Technology, Volume 2. 2nd Updated Edition. Suomen paperi-insinöörien yhdistys ry., Helsinki. p. 133-215. ISBN 978-952-5216-32-5

2008

Verkasalo, E. & Heräjärvi, H. 2008. Koivupuutavaran hankinnan ja kaupan erityispiirteet. Julkaisussa: Niemistö, P., Viherä-Aarnio, A., Velling, P., Heräjärvi, H. & Verkasalo, E. (toim.). Koivun kasvatus ja käyttö. Metla & Metsäkustannus, s. 193-204. ISBN 978-952-5694-12-3

2007

Lindblad, J. & Verkasalo, E. 2007. Measurement demands and novel solutions for forest fuels - the Finnish State-of-Art. In: Savolainen, M. (ed.). Bioenergy 2007. 3rd International Bioenergy Conference and Exhibition from 3rd to 6th of September 2007, Jyväskylä, Finland. Proceedings. FINBIOn julkaisusarja - FINBIO Publications 36: 283-288. ISBN 978-952-5694-09-3

2006

Kiviniemi, M., Hujo, S. & Lindblad, J. 2006. Puukauppa - valmistelu, sopimus, puutavaran mittaus. Metsäkustannus Oy, Helsinki. 539 s. ISBN 952-5118-82-7

Lindblad, J. 2006. Obmer lesomaterialov (Puutavaran mittaus). In: Rantala, S. (ed.). Osnovy lesnogo hozjaistva v Finljandii (Metsätalouden perusteet Suomessa, venäjänkielinen julkaisu). Metsäkustannus Oy, Helsinki. p. ??-??.

2005

Lindblad, J. 2005. Puutavaran mittaus. Julkaisussa: Rantala, S. (toim.). Metsäkoulu. 5. täysin uudistettu laitos. Metsäkustannus Oy, Helsinki. s. 153-162. ISBN 952-5118-69-X

Lindblad, J., Junkkonen, R. & Verkasalo, E. 2005. Metsäenergiapuun mittaus - missä mennään. Bioenergia 4(3): 2-4.

Verkasalo, E. 2005. Puutavaran laadutus ja arvon määrittäminen. Julkaisussa: Heräjärvi, H. & Hakkila, P. (toim.). Metsän ja puun asialla. Professori Matti Kärkkäinen 60 vuotta. Silva Carelica 51: 74-87.

Verkasalo, E. & Lindblad, J. 2005. Metsäpolttoaineiden mittauksen tutkimus, menetelmät ja mahdollisuudet. Julkaisussa: Koneyrittäjien energiapäivät 2005, Jyväskylä, 4.-5.2.2005. Koneyrittäjien liitto ry., 4 s.

2003

Verkasalo, E. 2003. Puuvarat, puutuoteteollisuuden raaka-ainepohja, puutuoteteollisuuden puunkäyttö, puutavaran mittaus, mekaanisen puuteollisuuden sivutuotteet. Julkaisussa: Puumieskalenteri 2004, 42. uudistettu vuosikerta. Puumiesten liitto ry, Jyväskylä. s. 93-103, 116.


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute