Metla Hanke 3353

Lehtipuun käytön monipuolistaminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2007   Asiasanat: apteeraus, jatkojalostus, koivu, pienpuu, sahaus, tuontipuu, visakoivu
Tutkimusohjelma: Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää, tehostaa ja modernisoida suomalaista lehtipuun käyttöä, erityisesti sahausta ja sahatavaran jatkojalostusta tuottamalla uutta tietoa eri puuvarantojen (päätehakkuuleimikot, harvennusleimikot, tuontipuu) ominaisuuksista, puutavaran ja puuaineen laadusta sekä käsittely- ja jalostustekniikoista. Hankkeessa tuotetaan sekä perustutkimustietoa että ratkotaan sahaukseen ja jatkojalostukseen liittyviä käytännön ongelmia tähdäten arvokkaan mutta rajoitetusti saatavissa olevan raaka-aineen optimaaliseen hyödyntämiseen ja arvon maksimointiin. Tutkimus koostuu kahdesta osahankkeesta.


Osahanke 1


Osahanke 2


Tulokset

Vuonna 2003 on valmistunut laaja loppuraportti (Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 899) harvennuskoivikoista saatavan puutavaran laadusta ja käyttömahdollisuuksista huonekaluvalmistuksessa. Vuoden aikana on myös hankittu rahoitus ja käynnistetty kaksi uutta alahanketta, jotka molemmat liittyvät koivun pystykarsintaan ja laatukasvatukseen.

Hankkeen vetäjä: Heräjärvi, Henrik
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3037
Sähköpostiosoite: henrik.herajarvi@metla.fi

Muut tutkijat: Hagqvist, Risto, VA (2004-07), Kannisto, Kari, PA (2003), Kilpeläinen, Harri, JO (2004-07), Lindblad, Jari, JO (2003), Nevalainen, Seppo, JO (2003,2005,2007), Velling, Pirkko, VA (2004-07), Verkasalo, Erkki, JO (2004-07), Viherä-Aarnio, Anneli, VA (2007)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute