Metla Project - The narrow crowned spruce as a fibre crop tree

Publications

(Total 1)

Other papers

2008

Heräjärvi, H. & Verkasalo, E. 2008. Puutuoteteollisuus. Julkaisussa: Niemistö, P., Viherä-Aarnio, A., Velling, P., Heräjärvi, H. & Verkasalo, E. (toim.). Koivun kasvatus ja käyttö. Metla & Metsäkustannus, s. 206-215. ISBN 978-952-5694-12-3


Top of page

Updated 07.11.2015
Comments