Metla Hanke 3350

Männyn populaatiorakenteen vaikutus jalostusvyöhykkeisiin ja valintaindeksiin

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2006   Asiasanat: Jalostusmallit , geenivirta, jalostusvyöhykkeet, kenttätestausmetodit, valintaindeksi
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää geenivirran vaikutus mäntypopulaatioiden rakenteeseen sekä populaatioiden sisäiseen ja väliseen kestävyysvaihteluun. Toisena tavoitteena on yhdistää nämä tiedot kenttäkoe- ja pakastustestaustuloksiin biologisesti tarkoituksenmukaisten jalostusvyöhykkeiden rajaamiseksi. Samalla luodaan indeksivalintamalli kestävyysvalintaa varten. Kolmanneksi saatuja tuloksia hyödynnetään tekemällä uudet ohjeet geneettisesti tehokkaiden jalostuskokeiden perustamiseksi.

Hankkeen vetäjä: Pulkkinen, Pertti
Metsäntutkimuslaitos, Haapastensyrjän toimipaikka, Haapastensyrjäntie 34, 12600 LÄYLIÄINEN
Puhelin: 029 532 2924
Sähköpostiosoite: pertti.pulkkinen@metla.fi

Muut tutkijat: Haapanen, Matti, VA (2002-03), Napola, Marja-Leena, VA (2004-06), Pakkanen, Anne, VA (2002-06), Stenvall, Niina (2005)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute