Metla Hanke 3347

Metsäpuiden geenivarat

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2025   Asiasanat: biodiversiteetti, geenivarat , metsägeneettinen rekisteri
Tutkimushankeryhmä: Muut viranomaistehtävät

Tavoitteet

Hanke huolehtii Suomen metsien geneettisen monimuotoisuuden säilyttämisestä Kansallisen kasvigeenivaraohjelman mukaisesti sekä hoitaa kansainvälistä yhteistyötä. Käytännön työt sisältävät geenivarojen kartoittamisen, geenireservimetsäverkoston luomisen, sivupuulajien kokoelmien perustamisen sekä tiedottamisen. Pääpuulajien geenireservimetsäverkosto on jo lähes suunnitelman mukainen; sivupuulajien kokoelmien perustaminen on aloitettu jaloista lehtipuista ja jatkossa työohjelmaan otetaan myös muita harvinaisempia puulajejamme. Hanke huolehtii jatkossa kokoelmien ylläpidosta ja tarvittaessa uudistamisesta. Kokoelmia tullaan hyödyntämään myös korkealaatuisen ja hyvin sopeutuneen metsänviljelyaineiston tuottamisessa.

Metsägeneettinen rekisteri huolehtii jalostusaineistojen, metsägeneettisen tutkimuksen aineistojen sekä sellaisten perusaineistojen, jotka on virallisesti hyväksytty kaupallisen metsänviljelyaineiston tuotantoon, dokumentoinnista ja tietojen säilyttämisestä. Tietoja tarvitsevat metsänjalostajat, tutkijat sekä metsänviljelyaineiston kauppaa valvovat viranomaiset.

Hankkeen vetäjä: Rusanen, Mari
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5477
Sähköpostiosoite: mari.rusanen@luke.fi

Muut tutkijat: Vakkari, Pekka, VA (2015), Yrjänä, Leena, VA (2011-15)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute