Metla Hanke 3345

Viljelymetsien haasteet globaalistuvassa maailmassa - esitutkimus

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002   Asiasanat: kehitys, puuntuotanto, sosioekonomiset vaikutukset, viljelymetsät , ympäristövaikutukset

Tavoitteet

Esitutkimuksessa täsmennetään tutkimusongelma ja arvioidaan käytettävissä oleva aineisto ja analyysi- ja mm. skenaariomenetelmät.

Tulokset

Perehdytty viljelymetsien olemassaoleviin aineistoihin, tutkimuksiin, problematiikkaan ja ennusteisiin. Viljelymetsien tutkimusta on laajalti pidetty tärkeänä, myös Suomen metsäsektorille. Suunnitelluista resursseista pystyttiin käyttämään murto-osa. Aihepiiri etenee ensi vaiheessa lähinnä IUFRO-WFSE yhteistyössä. Metlassa aihepiirin tutkimuksesta tehtänee päätöksiä myöhemmin.

Hankkeen vetäjä: Vanhanen, Heidi
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5128
Sähköpostiosoite: heidi.vanhanen@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute