Metla Hanke 3344

Puulajien jalostus ja siemenviljelytoiminnan ohjaus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2004   Asiasanat: Jalostus, jalostusohjelma, jalostusvyöhyke, jälkeläistestaus, risteytys, siemenviljely

Tavoitteet

Metsänjalostuksen yleisenä tavoitteena on metsäpuiden taloudellisesti tärkeiden ominaisuuksien geneettinen parantaminen perustaksi käyttöalueelleen hyvin sopeutuneen. kestävän, laadukkaan ja hyvän runkopuutuotoksen omaavan metsänviljelyaineiston tuottamiselle. Maan eteläosissa pääpaino on tuotoksen lisäämisessä ja runkopuun ulkoisen laadun parantamisessa. Pohjois-Suomessa tärkeämpi jalostustavoite on hyvä ilmaston kestävyys, mikä näissä olosuhteissa takaa myös sekä hyvän puuntuotoksen että runkopuun korkean laadun. Pitkän aikavälin jalostusohjelmien toinen päätavoite on geneettisen monimuotoisuuden ylläpitäminen siten, että mahdollisuudet jalostettavien ominaisuuksien erilaisiin painotuksiin säilyvät jalostuksessa ja siemenviljelyssä pitkälle tulevaisuuteen. Ohjelman perusjalostuksen tehtävänä on geneettisen vaihtelun ylläpitäminen siten, että jalostustoiminta voi jatkua kestävästi ja edistyvästi useiden puu- ja ihmissukupolvien ajan. Ydinjalostuksen päämääränä on mahdollisimman nopean ja suuren jalostushyödyn tuottaminen käytännön metsätalouden muuttuviin tarpeisiin. Pitkän aikavälin ydinjalostuksen tehtävänä on tarjota uutta aiempaa parempaa aineistoa siemenviljelyksiin sitä mukaa, kun niiden perustaminen tulee ajankohtaiseksi. Siten toimintojen aikataulu integroituu jalostus- ja siemenviljelyohjelmissa määriteltyjen siemenviljelysten uudistamistarpeiden ja -aikataulujen mukaiseksi.

Siemenviljelyn osalta hankkeen keskeisimpiä tehtäviä on suunnitella MMM:n rahoittaman metsäpuiden siemenviljelyohjelman mukaiset mänty-, kuusi-, koivu- ja lehtikuusisiemenviljelykset. Hankkeen tavoitteena on turvata perustettavien viljelysten hyvä siemensato ja siemenen korkea geneettinen ja fysiologinen laatu, lajinsisäinen monimuotoisuus sekä siemenen sopivuus kohdealueelleen. Tavoitteita on myös siementuotantoiän pidentäminen, siementuotannon ja kannattavuuden parantaminen sekä siemenen tuottaminen pohjoisessa alueelle, jolle ei aiemmin ole ollut käytettävissä siemenviljelyssiementä

Hankkeen vetäjä: Haapanen, Matti
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2521
Sähköpostiosoite: matti.haapanen@metla.fi

Muut tutkijat: Antola, Jukka, VA (2002-04), Beuker, Egbert, PU (2002), Hagqvist, Risto, VA (2000-04), Hahl, Juhani, VA (2002-04), Lepistö, Martti (2002-04), Mikola, Jouni, VA (2002-04), Napola, Jaakko, VA (2002-04), Napola, Marja-Leena, VA (2002-04), Rossi, Pekka, SU (2002-03), Ruotsalainen, Seppo, PU (2004), Vakkari, Pekka, VA (2003-04), Velling, Pirkko, VA (2004)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute