Metla Hanke 3343

Metsävaratiedon hankinta ja estimointi suunnittelua varten

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2007   Asiasanat: mallit, metsäninventointi , metsäsuunnittelu, numeeriset ilmakuvat, runkokäyrämallit

Tavoitteet

Tutkimuksessa testattiin numeerisen ilmakuvan segmentointia ja maastotiedon keruuta segmenteittäin. Maastotiedon keruuseen hankittiin satelliittipaikannin ja maastotietokone. Gisnet Solutions of Finland Oy:ssä kehitetyllä ohjelmalla avustetaan maastotiedonkeruuta siten, että mittaaja voi seurata liikkumistaan maastotietokoneen näytöllä olevalla segmenttikartalla ja/tai ilmakuvalla.

Metsävaratietojen jatkuvasta ylläpidosta aloitettiin esitutkimus Etelä-Savon metsäkeskuksen alueella. Alustavien tulosten mukaan metsissä tehdyistä toimenpiteistä noin 79 % löytyy metsäkeskuksen ja metsänhoitoyhdistysten rekistereistä, jolloin mahdollisuudet metsävaratietojen jatkuvaan ylläpitoon ovat hyvät. Metsänomistajia haastattelemalla löydettiin yli 90 % tehdyistä toimenpiteistä. Pelkästään metsäkeskuksen rekistereiden perusteella vain noin puolet tehdyistä toimenpiteistä löytyi.

Hankkeen vetäjä: Korhonen, Kari Tapani
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3030
Sähköpostiosoite: kari.t.korhonen@metla.fi

Muut tutkijat: Haara, Arto (2003,2006), Hyvönen, Pekka, JO (2003-08), Laiho, Juha (2004), Mehtätalo, Lauri (2004-05), Nuutinen, Tuula, JO (2003)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute