Metla Hanke 3340

Kangasmetsien ravinnedynamiikka ja ravinteisuuden hoito

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2008   Asiasanat: bioenergia, biomassa, hakkuutähteet, hidasliukoiset lannoitteet, juuret, kalkitus, karike, kulotus, muokkaus, puuston tuotos, rapautuminen, ravinnekierto, ravinnetaseet, ravinteet , tuhkalannoitus
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa kangasmetsien hoidon ja käytön ekologisista perusteista kestävää puuntuotantoa varten. Metsien ekologisesti kestävä käyttö edellyttää monipuolista tietoa metsämaiden viljavuudesta ja metsiköiden ravinnekierrosta. Kestävän puuntuotannon yhtenä perusedellytyksenä on metsän ravinnekierron ylläpitäminen ja huolehtiminen tasapainoisesta ravinteiden tarjonnasta. Metsämaan ravinteisuus heikkenee hyvin hitaasti luontaisen maannostumisen seurauksena, mutta metsien hyväksikäyttö voi heikentää ravinteisuutta jo lyhyen ajan kuluessa, jos käytettävät menetelmät eivät ole kasvupaikalle ekologisesti sopivia.

Erityisesti tavoitteina on

TuloksetLisätietoa hankkeesta:

Taustaa
Esitelmät ja posterit

Hankkeen vetäjä: Helmisaari, Heljä-Sisko

Muut tutkijat: Derome, John, RO (2004), Hartman, Markus, VA (2007-08), Ilvesniemi, Hannu, VA (2005,2008), Karlsson, Kristian, KA (2008), Kukkola, Mikko, VA (2004-09), Lindroos, Antti-Jussi, VA (2004-08), Luiro, Jukka, VA (2006-09), Löfström, Irja, VA (2008), Nieminen, Tiina, VA (2004-08), Nöjd, Pekka, VA (2008), Rajala, Tiina, VA (2007), Saarsalmi, Anna, VA (2004-09), Salemaa, Maija, VA (2004-08), Starr, Michael, VA (2004), Tamminen, Pekka, VA (2004-08), Ukonmaanaho, Liisa, VA (2004-08)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute