Metla Hanke 3335

Viljelymetsätalouden teknologia, organisointi ja logistiikka

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2006   Asiasanat: koneellistaminen, kustannukset, logistiikka , metsänuudistaminen , metsänviljely, taimitarha, teknologia
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tutkia viljelymetsätalouden työnorganisointia, logistiikka, johtamisjärjestelmiä, koneellistamista ja automatisointia sekä työmenetelmien kehittämistä niin, että kustannuksia voidaan alentaa ja työn laatua parantaa periaatteellisena tavoitteena metsiköiden tuoton maksimointi. Hanke koostuu osatutkimuksista, jotka kattavat puuntuotannon organisoinnin ja logistiikan, koneiden ja työmenetelmien työntutkimukset, yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden sekä organisaatioiden laadunhallinnan ja hyvään laatuun motivoinnin.

Tulokset

Istutuskoneiden työjälki on todettu lähes manuaalisen istutuksen veroiseksi, mutta kustannuksissa ei vielä olla ihan samalla tasolla. Jatkuvatoimisten mätästäjillä voitaisiin mätästyksen kustannuksia alentaa, mutta ongelmana on mättäiden laatu. Kaivinkonemätästyksen laatuun ei päästä, mutta tyydyttävää työjälkeä syntyy, jos hakkuutähteet on korjattu ja vältetään kivisiä ja paksukunttaisia kohteita. Hakkuutähteiden korjuu alentaa mätästys ja istutuskustannuksia. Taimikonhoidossa oikea ajoitus säästää kustannuksia ja metsäpalvelun tarjoajien tulisikin pyrkiä taimikonhoitotöiden suoraan ja oikea-aikaiseen markkinointiin. Logistisia järjestelmiä taimien jakeluun ja istutuksen organisointiin on tutkittu ja joitakin malleja on julkaistu. Kustannustehokkaimmat mallit perustuvat aluekohtaisiin välivarastoihin, joista yrittäjät tai työntekijät hoitavat jatkokuljetuksen työmatkojen yhteydessä. Taimitarhoilla suuruuden ekonomian hyötyjä on vaikea saada vielä nykyisilläkään tuotantomäärillä.

Hankkeen vetäjä: Harstela, Pertti

Muut tutkijat: Asikainen, Antti, JO (2003), Helenius, Pekka, SU (2003-05), Hynynen, Jari, VA (2003), Kanninen, Kaija, VA (2002-06), Kiljunen, Nuutti, SU (2002-06), Lehtonen, Mika, VA (2003), Luoranen, Jaana, SU (2004-06), Rantala, Juho, SU (2002-06), Saarinen, Veli-Matti (2002-03), Tahvanainen, Timo (2003)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute