Metla Hanke 3331

Puunhankinnan logistiset toimintamallit ja sovellukset

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2004   Asiasanat: logistiikka, puukauppa, puunhankinta , simulointi, terminaalit

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli analysoida ja kehittää puunhankinnan avaintoimintoja, jotka liittyvät puun haltuunsaantiin, terminaalivaiheisiin sekä kuljetusten järjestelyihin. Tavoitteena oli etsiä sellaisia toimintamalleja, joiden avulla logistisia kustannuksia voidaan pienentää erityisesti kaukokuljetuksen osalta huonontamatta palvelun tarjoajien taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Tulokset

Hanke toimi emohankkeena usealle ulkopuolisella rahoituksella toteutetulle projektille, joissa tutkittiin mm. eri tyyppisten energiaterminaalien toimivuutta ja esimerkiksi energiapilkkeen kaukokuljetusmahdollisuuksia osana kappaletavarakuljetusten olemassa olevia järjestelmiä. Nykyiset kuljetusjärjestelmät mahdollistavat pilkkeen pitkän matkan tehokkaat runkokuljetukset Pohjois-Karjalasta pääkaupunkiseudulle.

Lisäksi selvitettiin puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjien valmiuksia alueyrittäjyyteen Itä-Suomen alueella. Tuloksista havaittiin, että suuret korjuuyritykset olivat erityisen kiinnostuneita laajentamaan toimintaansa alueyrittäjyyden suuntaan ja osa yrittäjistä toimikin jo alueyrittäjän tapaan. Lisäksi yrittäjät olivat valmiita laajentamaan toimintaansa erityisesti metsäenergian hankinnan suuntaa. Sen sijaan koneellisiin metsänhoitotöihin suhtauduttiin varausellisemmin.

Puun haltuunsaantimuutostutkimuksessa havaittiin, että eri veromuotojen osuudet vaihtelevat voimakkaasti maan eri osissa. Näin mitään yleistä maanlaajuista linjaa ei ole olemassa, vaan puun saatavuus voi vaihdella kunnittain ja hankinta-alueittain voimakkaastikin. Tulevaisuuden puunhankinnassa on odotettavissa painopisteen siirtyminen: Kunnissa, joissa pinta-alaverotuksen osuus oli suuri siirtymäkaudella, hakkuumahdollisuuksista oli käytetty suuri osa. Näissä kunnissa hankinta painottuu myyntiverotuksessa olleisiin metsälöihin.

Hankkeen vetäjä: Asikainen, Antti
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3250
Sähköpostiosoite: antti.asikainen@metla.fi

Muut tutkijat: Ala-Fossi, Antti, JO (2003-05), Heikkilä, Jani, VA (2004-05), Jylhä, Paula, KA (2004-05), Karjalainen, Timo, JO (2004), Laitila, Juha, JO (2001-05), Leinonen, Timo, JO (2002), Liiri, Harri, JO (2002,2004-05), Lindblad, Jari, JO (2004-05), Palander, Teijo (2002), Pasanen, Karri, JO (2003-05), Pulkkinen, Päivi (2004), Röser, Dominik, JO (2003-05), Sikanen, Lauri, JO (2002-05), Siren, Matti, VA (2004-05), Tahvanainen, Timo, JO (2004-05), Välkky, Elina, JO (2002), Väätäinen, Kari, JO (2002-05)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute