Metla Hanke 3325

HMS-tutkimusohjelman koordinointi

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001-2006   Asiasanat: ilmastomuutos, metsien hiilinielu
Tutkimusohjelma: Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät

Tavoitteet


* Hankkeessa koordinoidaan tutkimusohjelma "Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosioekonomiset kytkennät" ja tehdään selvityksiä ilmastokysymyksiin liittyvän päätöksenteon tueksi.


Hankkeen vetäjä: Sievänen, Risto
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5487
Sähköpostiosoite: risto.sievanen@metla.fi

Muut tutkijat: Kalliokoski, Tuomo, VA (2006), Lapveteläinen, Tuija (2003), Mäkipää, Raisa, VA (2002-03), Pohjola, Johanna, JO (2004-05)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute