Metla Hanke 3322

Metsänuudistamisen teknis-taloudellinen toimintaympäristö ja logistiikka

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001   Asiasanat: metsänuudistaminen, teknis-taloudellinen

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda vaihtoehtoiset skenaariot metsänhoidon toimintaympäristölle ja tutkia metsänhoidon teknologian kehittämisedellytyksiä skenaarioiden 'maailmoissa'. Lisäksi tutkitaan perinteisen rationalisoinnin, logistiikan, prosessijohtamisen ja organisaatioteorian periaatteiden soveltamista metsänhoidon teknis-taloudelliseen ja laadulliseen kehittämiseen. Hanke on tässä vaiheessa esitutkimustyyppinen. Tavoitteena on muodostaa laaja hanke viisivuotisen metsänviljelyteknologian professuurin ympärille, joka vauhdittaa alan kehitystä niin, että seuraavan kymmenen vuoden aikana metsänuudistamisen kustannukset laskevat 30 %.

Tulokset

Hankkeessa laadittiin puuntuotannon tulevaisskenaariot, tehtiin kirjallisuusanalyysiä erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta metsänviljelyn kustannustehokkuuteen ja aloitettiin metsänviljelyn logistinen mallinnus ja kokonaisurakoinnin riskien hallintatutkimus. Tulosten mukaan suurimmat säästömahdollisuudet ovat työn organisoinnissa ja logistiikassa, mutta myös koneellistamisen ja perinteisen rationalisoinnin alueilla on saatavissa säästöjä.

Hankkeen vetäjä: Harstela, Pertti

Muut tutkijat: Rantala, Juho, SU (2002), Saarinen, Veli-Matti, SU (2002)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute