Metla Hanke 3321

Biohajoavien öljyjen aiheuttamat ongelmat metsäkoneissa ja luonnossa

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001-2003   Asiasanat: biohajoavuus, hydrauliikka, koneyrittäjät, kustannukset, metsäkoneet, metsämaa, mineraaliöljy, synteettinen esteri, taimet, terveys

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää biohajoavien synteettisten estereiden aiheuttamia ongelmia metsäkoneiden hydrauliikassa sekä metsäluonnossa. Hydrauliikkaongelmia sekä öljyjen vaikutusta koneyrittäjien terveyteen, koneisiin ja talouteen selvitetään kyselytutkimuksin, haastatteluin ja teknisin kokein. Eri öljyjen vaikutusta eläviin organismeihin tutkitaan taimien altistuskokeilla kasvihuoneessa ja maastossa sekä siementen itävyyskokeilla. Hankkeessa tutkitaan myös öljyjen vaikutusta maaperäeläimiin (änkyri- ja sukkulamadot) sekä öljyisen maan mikrobiaktiviteettia. Näiden vaikutuksia metsämaahan selvitetään kemiallisin biohajoavuusanalyysein öljyjäämiä sekä öljyjen mahdollisia sivuhajoamistuotteita analysoimalla. Lisäksi hankeessa kehitetään öljyisen maan analyysimenetelmiä, sekä selvitetään maan raskasmetallijäämiä vertaamalla niitä EU:n kriittisiin raja-arvoihin.

Tutkimustulokset antavat uutta tietoa nykyhetken öljyn ympäristövaikutuksista sekä tuottavat sopivia öljyisen maan analysointimenetelmiä osaksi ympäristövaikutusten arviointia ja öljyvahinkojen torjuntaa. Tulokset koskettavat välittömästi koneyrittäjien taloutta ja työoloja. Ne ohjaavat osaltaan öljyjä koskevaa päätöksentekoa sekä antavat pohjaa metsäsertifioinnille ja metsänparannustöiden rahoitukselle ympäristötukien osalta.

Tulokset

Hankkeen tutkimustulokset ovat seuraavat:

Hankkeen vetäjä: Kinnunen, Kaarlo

Muut tutkijat: Lauhanen, Risto (2001)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute