Metla Hanke 3320

Raakapuun tuonnin taloudelliset vaikutukset

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001-2003   Asiasanat: metsäteollisuuden puuhuolto, raakapuumarkkinat, tuontiraakapuu

Tavoitteet

Tutkimustavoite on selvittää raakapuun tuontikaupan rakennetta sekä tuonnin määrään ja jakautumaan vaikuttavia taloudellisia säännönmukaisuuksia sekä teoreettisesti että aiemman kehityksen empiirisen aineiston avulla. Menneen kehityksen sekä nykyrakenteiden tutkimustulokset muodostavat perustan tutkimukselle puuntuonnin tulevan kehityksen kokonais- ja aluetaloudellisista sekä muista hyvinvointivaikutuksista kuin myös vaikutuksista puuntuotannon taloudellisiin perusteisiin ja raakapuumarkkinoihin sekä Suomessa että Luoteis- Venäjällä.

Tulokset

Toropainen, M. 1977. Raakapuun tuonti Neuvostoliitista. Helsingin yliopisto (pro gradu). 59 s. Toropainen, M. 1999. Kmo-skenaarioiden lyhyen aikavälin kansantaloudelliset vaikutukset. julkaisussa: Hildén, M., Kuuluvainen, J., Ollikainen, M., Pelkonen, P.& Primmer, E. (toim.). Kansallisen metsäohjelman ympäristövaikutusten arviointi. Loppuraportti. Liite 4.2. MMM, 30 s.

Kuuluvainen, J. & Ollonqvist, P.& Toppinen, A. 1998. Tuontipuu Suomen metsäteollisuudessa. julkaisuussa: (Hetemäki,L. toim.) Metsäsektroin suhdannekatsaus 1998 - 1999. s. 53 - 54. Tilli, T. & Toivonen, R. & Toppinen, A. 2000. Koivukuidun tuonti ja sen markkinat Suomessa. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 168, 40 s. Toivonen, R. & Tilli, T. & Toppinen, A. 2000. Tuontipuun vaikutus kotimaan puumarkkinoihin lisääntymässä. Metsätieteen aikakauskirja 3/2000. (tulossa).

Suomalainen stipendi ja koulutusohjelma venäläisille metsä- ja ympäristöekonomian tutkijoille. väliraportti MMMlle 20. 10.1998. Pekka Ollonqvist.. 23 s. Suomalainen stipendi- ja koulutusohjelma venäläisille metsä- ja ympäristöekonomian tutkijoille. raportti MMMlle 28.2.1999. Pekka Ollonqvist. 20 s. Suomalainen stipendi- ja koulutusohjelma venäläisille metsä- ja ympäristöekonomian tutkijoille. raportti venäläisistä yhteistyösuhteista MMMlle. 19.5.1999. Pekka Ollonqvist. 8 s. Toteutettavuusselvitys Luoteis- Venäjän metsä- ja luonnonvaraekonomian stipendiaattien koulutusohjelmaksi. loppuraportti MMMlle. 6.2000. Pekka Ollonqvist.6 s.

Hankkeen vetäjä: Ollonqvist, Pekka
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3050
Sähköpostiosoite: pekka.ollonqvist@metla.fi

Muut tutkijat: Holopainen, Päivi (2002-03), Mutanen, Antti, JO (2002-03), Toppinen, Anne, JO (2002-03), Toropainen, Mikko, JO (2001-04)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute