Metla Hanke 3319

Kunnostusojituksen puustovaikutukset ja vesiensuojelu

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001-2007   Asiasanat: kunnostusojitus , puuston tuotos, suometsät, vesiensuojelu
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on tuottaa käytännön metsätaloudelle soveltuvat ohjeet kunnostusojituksen kohdevalinnalle ja vesiensuojelulle. Puuston tuotoksen osalta tutkimuksen tavoitteena on selvittää kunnostusojituksen puustovaikutukset 20 vuoden aikajaksolla vuosina 1982-85 perustetuilla kenttäkokeilla tehtävien mittausten sekä v. 1997 käynnistyneiden täydentävien puustoinventointien avulla. Vesiensuojelun osalta tavoitteena on selvittää kunnostusojituksen vesistökuormituksen kesto seuraamalla valumavesien ominaisuuksia eräillä METVE-projektin havaintoalueilla (kunnostusojitus 1992-1994) sekä pintavalutukseen perustuvien vesiensuojeluratkaisujen käyttökelpoisuutta vuosina 1996-1999 perustetuilla havaintoalueilla. Tutkimus toteutetaan vesiensuojelun osalta yhteistyössä Metsätalouden edistämiskeskus Tapion ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen kanssa.

Hankkeen vetäjä: Vuollekoski, Martti
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2393
Sähköpostiosoite: martti.vuollekoski@metla.fi

Muut tutkijat: Ahti, Erkki, VA (2003-08), Hökkä, Hannu, RO (2003-04), Karsisto, Marjut (2003), Koskela, Merja-Leena, ME (2004-07), Nieminen, Mika, VA (2003-07), Nousiainen, Hannu, VA (2003-04,2006)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute