Metla Hanke 3317

Luonnon- ja talousmetsien rakenteen, kehitysdynamiikan ja monimuotoisuuden erot

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001-2006   Asiasanat: ennallistaminen, hiilitase, kehitysdynamiikka, lahopuu, luonnonmetsä, luonnontilaisuus, monimuotoisuus, sukkessio, suojelualueverkon metsien edustavuus
Tutkimusohjelma: Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset

Tavoitteet


Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa luonnonmetsien rakenteesta ja kehitysdynamiikasta uutta tietoa, mitä voidaan hyödyntää mm. vertailuaineistona metsikön kehitystä kuvaavien mallien parantamisessa sekä talousmetsien luonnonhoito-ohjeiden kehittämisessä. Luonnontilaisten metsien elävän puuston rakenne ja lahopuusto (keskiarvotunnukset ja vaihtelu) kuvataan eri kasvupaikkatyypeillä ja metsäkasvillisuusvyöhykkeissä. Aiempien käsittelyjen voimakkuuden vaikutukset puuston rakenteeseen sekä luonnontilaisuuteen ja sen palautumiseen selvitetään. Luonnonmetsien kasvua, poistumaa ja lahopuun kertymisnopeutta ja hiilitasetta kuvataan ja mallitetaan, samoin puuston sukkessiotrendejä ja uudistumista suojelualueilla luontaisen metsäpalodynamiikan puuttuessa. Lisätään tietämystä siitä, miten eri lajiryhmien monimuotoisuus ja erityisesti metsätalouden takia taantuneen lajiston esiintyminen riippuvat puuston eri rakennepiirteistä. Tarkennetaan ennallistamisen tavoitteita osoittamalla, kuinka paljon lajiston kannalta tärkeimmät metsikkötunnukset eroavat keskimäärin luonnon- ja talousmetsien välillä. Parannetaan suojelualueverkon edustavuuden tarkastelua metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin VMI 9:n tulosten avulla.


Hankkeen vetäjä: Siitonen, Juha
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5491
Sähköpostiosoite: juha.siitonen@metla.fi

Muut tutkijat: Eerikäinen, Kalle, JO (2004), Eriksson, Ismo (2002-04), Heikkinen, Annamari (2006), Hottola, Jenni, VA (2002-04), Huotari, Tea (2005), Ikonen, Matti (2005), Isomäki, Antti (2004), Jakovlev, Jevgeni, VA (2003-06), Kosonen, Timo (2003,2005), Kumela, Hanna, VA (2005-06), Lehtonen, Mika, VA (2003-06), Lommi, Sampsa, VA (2003-06), Manninen, Olli (2002-05), Mattila, Jaakko, VA (2002-06), Mikkola, Nella, JO (2003-04), Mäkinen, Harri, VA (2003-04), Penttilä, Timo, VA (2004-05), Rantanen, Juha, VA (2001-04), Repola, Jaakko, RO (2005), Saarinen, Markku, PA (2001), Salo, Kauko, JO (2002), Siipilehto, Jouni, VA (2003), Soppela, Kimmo (2005), Starr, Michael, VA (2001-03), Talvitie, Mervi (2003-04), Tolonen, Timo (2005), Wikholm, Mari (2002,2004)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute